PORSCHE 保時捷 中古車價格

 1. 正在尋找台灣PORSCHE保時捷中古車的估價嗎?歡迎使用免費的328car中古車價格數據庫找出汽車型號的中古車價格,汽車型號包括 996 TURBO · 997 TURBO · BOXSTER 2.5 · BOXSTER 2.7 · BOXSTER 3.4 · CAYENNE 3.6 · CAYENNE GTS · CAYENNE S · CAYMAN · CAYMAN S · MACAN · MACAN GTS · MACAN S · PANAMERA 3.6 · PANAMERA 4S

 2. 2012 PORSCHE BOXSTER 3.4

  中古車平均價 NTD$2,060,333

  2012 PORSCHE BOXSTER 3.4 中古車平均價 NTD$2,060,333
 3. 下載 328car HK
 1. 996 TURBO (3600cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2002 6 1,985,000 1,980,000 1,990,000
 2. 997 TURBO (3600cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2014 61 1,888,459 1,680,000 2,180,000
  2015 16 2,104,625 1,680,000 2,580,000
 3. BOXSTER 2.5 (2500cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2016 13 3,295,154 2,980,000 4,000,000
  2017 8 3,408,500 2,888,000 3,780,000
  2019 7 3,954,857 3,480,000 4,180,000
 4. BOXSTER 2.7 (2700cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2013 18 1,930,000 1,780,000 2,058,000
  2014 7 1,951,143 1,838,000 1,980,000
  2015 7 2,080,286 1,950,000 2,290,000
 5. BOXSTER 3.4 (3400cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2009 6 1,188,000 1,188,000 1,188,000
  2011 8 1,553,750 1,520,000 1,590,000
  2012 9 2,060,333 1,650,000 2,400,000
 6. CAYENNE GTS (4806cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2008 12 539,500 388,000 666,000
  2009 6 481,333 398,000 498,000
  2012 9 1,321,333 858,000 1,580,000
  2013 7 1,502,571 1,280,000 1,690,000
 7. CAYENNE S (4511cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2004 16 385,875 198,000 499,000
  2005 17 263,529 120,000 398,000
  2006 7 338,571 220,000 360,000
 8. CAYMAN (2687cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2013 14 1,924,214 1,680,000 2,089,000
  2015 7 2,137,143 1,780,000 2,280,000
 9. MACAN GTS (2997cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2016 32 2,489,125 2,000,000 2,800,000
  2017 12 3,160,583 2,420,000 8,880,000
 10. PANAMERA 4S (4806cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2009 7 1,040,286 888,000 1,380,000
  2010 18 1,053,278 810,000 1,240,000
 11. 尋找特定的PORSCHE 保時捷車型?