1. BMW 寶馬 中古車價格

  2012 BMW 116I 1.6 網上放售平均價 NTD$512,863
  2012 BMW 116I 1.6
  網上放售平均價 NTD$512,863
 2. 回應 @verbat
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 3. 更多車文...
 1. 116I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $512,863 $300,000 $698,000 80 個交易來源
  2013 $564,807 $370,000 $688,000 207 個交易來源
  2014 $595,385 $320,000 $758,000 244 個交易來源
 2. 118I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $468,538 $300,000 $688,000 39 個交易來源
  2012 $545,091 $298,000 $698,000 121 個交易來源
  2013 $595,776 $350,000 $728,000 107 個交易來源
  2014 $647,216 $450,000 $768,000 74 個交易來源
  2015 $666,243 $400,000 $828,000 74 個交易來源
 3. 118I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $386,048 $258,000 $530,000 42 個交易來源
  2011 $405,824 $218,000 $600,000 34 個交易來源
 4. 120I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $210,388 $128,000 $298,000 98 個交易來源
  2006 $242,259 $158,000 $370,000 58 個交易來源
  2007 $302,381 $258,000 $358,000 21 個交易來源
  2008 $274,190 $188,000 $340,000 21 個交易來源
  2009 $345,280 $268,000 $428,000 50 個交易來源
  2010 $333,692 $158,000 $398,000 13 個交易來源
  2011 $414,200 $328,000 $588,000 20 個交易來源
  2016 $854,410 $490,000 $988,000 39 個交易來源
  2017 $972,582 $700,000 $1,120,000 55 個交易來源
  2018 $1,065,120 $800,000 $1,250,000 25 個交易來源
  2019 $1,181,083 $998,000 $1,350,000 24 個交易來源
  2020 $1,661,143 $1,598,000 $1,680,000 7 個交易來源
  2021 $1,675,385 $1,650,000 $1,700,000 13 個交易來源
 5. 130I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $392,500 $288,000 $530,000 8 個交易來源
 6. 135I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $530,348 $380,000 $730,000 23 個交易來源
  2009 $593,750 $550,000 $638,000 8 個交易來源
  2011 $673,714 $588,000 $750,000 7 個交易來源
  2012 $817,714 $598,000 $1,350,000 14 個交易來源
  2013 $971,000 $859,000 $1,188,000 20 個交易來源
  2014 $980,056 $700,000 $1,180,000 18 個交易來源
 7. 316I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $618,649 $400,000 $760,000 134 個交易來源
  2014 $685,079 $500,000 $828,000 140 個交易來源
  2015 $704,000 $400,000 $830,000 45 個交易來源
 8. 318CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 9. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1992 $63,000 $58,000 $78,000 10 個交易來源
 10. 318I 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1997 $77,000 $50,000 $95,000 6 個交易來源
  1999 $76,571 $58,000 $100,000 7 個交易來源
  2000 $109,857 $88,000 $150,000 7 個交易來源
  2001 $132,273 $80,000 $198,000 11 個交易來源
 11. 318I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $136,577 $78,000 $188,000 52 個交易來源
  2003 $168,958 $98,000 $258,000 24 個交易來源
  2004 $146,605 $85,000 $208,000 43 個交易來源
  2005 $175,600 $150,000 $228,000 10 個交易來源
  2020 $1,660,500 $1,550,000 $1,860,000 72 個交易來源
  2021 $1,713,231 $1,490,000 $1,788,000 13 個交易來源
 12. 320I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1998 $125,100 $65,000 $190,000 10 個交易來源
  2000 $112,667 $90,000 $140,000 12 個交易來源
  2005 $213,456 $120,000 $298,000 204 個交易來源
  2006 $227,722 $130,000 $338,000 266 個交易來源
  2007 $247,187 $158,000 $368,000 134 個交易來源
  2008 $300,760 $180,000 $400,000 121 個交易來源
  2009 $340,444 $188,000 $468,000 117 個交易來源
  2010 $368,409 $208,000 $560,000 181 個交易來源
  2011 $433,745 $230,000 $580,000 220 個交易來源
  2012 $647,804 $380,000 $790,000 138 個交易來源
  2013 $734,452 $450,000 $998,000 115 個交易來源
  2014 $811,766 $480,000 $1,098,000 141 個交易來源
  2015 $939,519 $698,000 $1,299,000 156 個交易來源
  2016 $991,963 $560,000 $1,398,000 190 個交易來源
  2017 $1,120,308 $713,000 $1,488,000 104 個交易來源
  2018 $1,216,800 $730,000 $1,400,000 80 個交易來源
  2019 $1,737,349 $1,480,000 $1,900,000 43 個交易來源
  2020 $1,865,168 $1,500,000 $2,168,000 167 個交易來源
  2021 $2,015,474 $1,890,000 $2,300,000 19 個交易來源
 13. 320I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $171,294 $146,000 $268,000 17 個交易來源
  2003 $145,214 $90,000 $208,000 14 個交易來源
  2004 $181,667 $128,000 $220,000 12 個交易來源
 14. 320I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $840,639 $708,000 $980,000 72 個交易來源
  2014 $919,854 $598,000 $1,180,000 41 個交易來源
  2015 $968,059 $720,000 $1,158,000 85 個交易來源
  2016 $1,143,985 $810,000 $1,298,000 67 個交易來源
  2017 $1,241,257 $880,000 $1,430,000 35 個交易來源
  2018 $1,342,045 $850,000 $1,688,000 22 個交易來源
 15. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 16. 323I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $244,591 $180,000 $298,000 66 個交易來源
  2006 $240,078 $128,000 $358,000 64 個交易來源
  2007 $267,596 $150,000 $398,000 94 個交易來源
  2008 $289,947 $190,000 $428,000 19 個交易來源
  2009 $350,241 $258,000 $465,000 29 個交易來源
  2010 $404,695 $258,000 $498,000 59 個交易來源
  2011 $421,650 $268,000 $580,000 40 個交易來源
 17. 325CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 18. 325I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $240,741 $190,000 $328,000 27 個交易來源
  2006 $274,000 $200,000 $380,000 23 個交易來源
  2007 $297,440 $228,000 $508,000 25 個交易來源
 19. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 20. 328I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 21. 328I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $777,111 $726,000 $910,000 9 個交易來源
  2012 $695,021 $358,000 $980,000 584 個交易來源
  2013 $748,985 $388,000 $1,120,000 744 個交易來源
  2014 $854,223 $448,000 $1,280,000 376 個交易來源
  2015 $1,075,946 $570,000 $1,560,000 277 個交易來源
  2016 $1,238,106 $640,000 $1,550,000 132 個交易來源
 22. 330I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $1,244,000 $1,058,000 $1,580,000 6 個交易來源
  2016 $1,531,023 $1,198,000 $1,830,000 43 個交易來源
  2017 $1,526,172 $850,000 $1,990,000 116 個交易來源
  2018 $1,918,840 $1,650,000 $2,380,000 50 個交易來源
  2019 $1,781,982 $889,000 $2,460,000 659 個交易來源
  2020 $2,007,311 $1,380,000 $2,580,000 119 個交易來源
  2021 $2,510,316 $2,120,000 $2,800,000 19 個交易來源
 23. 335I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $343,591 $250,000 $600,000 22 個交易來源
  2007 $415,264 $258,000 $588,000 72 個交易來源
  2008 $415,255 $288,000 $598,000 55 個交易來源
  2009 $442,667 $200,000 $638,000 21 個交易來源
  2012 $947,333 $600,000 $1,080,000 42 個交易來源
  2013 $988,857 $780,000 $1,180,000 21 個交易來源
 24. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $458,375 $168,000 $699,000 8 個交易來源
  2008 $527,200 $378,000 $590,000 10 個交易來源
  2009 $682,600 $248,000 $895,000 10 個交易來源
 25. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $412,250 $210,000 $668,000 8 個交易來源
  2007 $391,424 $210,000 $550,000 59 個交易來源
  2008 $452,737 $260,000 $638,000 19 個交易來源
  2009 $481,720 $310,000 $650,000 25 個交易來源
  2010 $612,250 $400,000 $878,000 8 個交易來源
 26. 335I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $1,140,000 $1,028,000 $1,250,000 13 個交易來源
 27. 420I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $928,316 $680,000 $1,180,000 95 個交易來源
  2015 $993,638 $680,000 $1,280,000 80 個交易來源
  2016 $1,139,504 $698,000 $1,520,000 115 個交易來源
  2017 $1,298,111 $1,150,000 $1,538,000 9 個交易來源
  2018 $1,589,143 $1,328,000 $1,930,000 7 個交易來源
 28. 420I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $963,375 $550,000 $1,190,000 80 個交易來源
  2015 $1,042,138 $658,000 $1,368,000 87 個交易來源
  2016 $1,173,581 $720,000 $1,450,000 105 個交易來源
  2017 $1,290,418 $825,000 $1,438,000 79 個交易來源
  2018 $1,432,404 $1,200,000 $1,560,000 52 個交易來源
 29. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,022,205 $838,000 $1,208,000 44 個交易來源
  2014 $1,103,045 $600,000 $1,400,000 154 個交易來源
  2015 $1,151,249 $668,000 $1,437,000 189 個交易來源
  2016 $1,232,227 $640,000 $1,420,000 66 個交易來源
 30. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,186,125 $650,000 $1,380,000 16 個交易來源
  2014 $1,384,800 $1,080,000 $1,780,000 45 個交易來源
  2015 $1,356,875 $1,180,000 $1,580,000 16 個交易來源
 31. 520I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1994 $59,167 $45,000 $80,000 6 個交易來源
  2000 $134,154 $70,000 $188,000 13 個交易來源
  2001 $198,000 $188,000 $218,000 7 個交易來源
  2011 $634,742 $558,000 $788,000 31 個交易來源
  2012 $710,991 $420,000 $898,000 214 個交易來源
  2013 $781,932 $420,000 $1,150,000 147 個交易來源
  2014 $889,874 $520,000 $1,230,000 174 個交易來源
  2015 $974,363 $680,000 $1,250,000 80 個交易來源
  2016 $1,168,577 $660,000 $1,498,000 97 個交易來源
  2017 $1,475,813 $850,000 $1,880,000 107 個交易來源
  2018 $1,569,015 $800,000 $2,080,000 67 個交易來源
  2019 $1,790,194 $980,000 $2,100,000 67 個交易來源
  2020 $2,271,353 $1,800,000 $2,880,000 139 個交易來源
  2021 $2,322,000 $2,090,000 $2,590,000 17 個交易來源
 32. 520I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $147,750 $88,000 $249,000 8 個交易來源
  2002 $165,429 $120,000 $188,000 7 個交易來源
  2003 $154,069 $88,000 $198,000 29 個交易來源
  2004 $201,095 $150,000 $240,000 21 個交易來源
  2005 $239,154 $188,000 $288,000 13 個交易來源
 33. 523I 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $627,164 $450,000 $760,000 140 個交易來源
 34. 525I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $151,333 $138,000 $168,000 9 個交易來源
  2003 $191,706 $80,000 $260,000 17 個交易來源
  2004 $228,341 $138,000 $350,000 44 個交易來源
  2005 $273,471 $220,000 $389,000 17 個交易來源
  2006 $272,967 $235,000 $338,000 30 個交易來源
  2007 $312,360 $178,000 $398,000 25 個交易來源
 35. 528I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1996 $83,333 $45,000 $190,000 6 個交易來源
 36. 530I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $237,182 $158,000 $368,000 11 個交易來源
  2004 $263,036 $158,000 $368,000 28 個交易來源
  2005 $242,630 $168,000 $308,000 27 個交易來源
  2006 $320,740 $188,000 $410,000 50 個交易來源
  2007 $373,516 $290,000 $468,000 31 個交易來源
  2008 $364,800 $288,000 $550,000 15 個交易來源
  2009 $458,500 $300,000 $738,000 8 個交易來源
  2017 $1,831,200 $1,580,000 $2,180,000 10 個交易來源
 37. 535I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $641,771 $358,000 $888,000 35 個交易來源
  2011 $721,261 $568,000 $1,050,000 23 個交易來源
  2012 $782,714 $688,000 $920,000 14 個交易來源
  2014 $1,108,696 $928,000 $1,380,000 23 個交易來源
  2015 $1,281,571 $980,000 $1,490,000 14 個交易來源
 38. 550I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 39. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $562,286 $498,000 $628,000 7 個交易來源
  2011 $763,750 $750,000 $780,000 8 個交易來源
 40. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $699,143 $580,000 $850,000 7 個交易來源
 41. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $952,393 $10,000 $1,198,000 28 個交易來源
  2012 $1,053,556 $900,000 $1,150,000 9 個交易來源
  2014 $1,372,500 $1,098,000 $1,598,000 8 個交易來源
  2015 $1,436,133 $1,430,000 $1,520,000 15 個交易來源
  2016 $1,697,833 $1,660,000 $1,768,000 6 個交易來源
 42. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $1,100,548 $738,000 $1,328,000 42 個交易來源
  2013 $1,223,275 $940,000 $1,490,000 40 個交易來源
  2014 $1,388,083 $1,030,000 $1,588,000 60 個交易來源
  2015 $1,499,323 $900,000 $1,700,000 93 個交易來源
  2016 $1,649,432 $1,480,000 $1,880,000 44 個交易來源
 43. 730LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $242,000 $168,000 $298,000 8 個交易來源
  2010 $681,333 $450,000 $758,000 6 個交易來源
 44. 735LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $207,563 $98,000 $299,000 16 個交易來源
  2004 $348,583 $90,000 $1,280,000 12 個交易來源
 45. 740LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $217,706 $110,000 $298,000 34 個交易來源
  2006 $241,594 $138,000 $328,000 32 個交易來源
  2007 $270,057 $178,000 $399,000 35 個交易來源
  2008 $317,000 $208,000 $438,000 40 個交易來源
 46. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 47. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $229,556 $130,000 $298,000 9 個交易來源
 48. M2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,169,545 $950,000 $1,350,000 22 個交易來源
  2015 $1,181,250 $988,000 $1,288,000 32 個交易來源
  2016 $1,711,293 $998,000 $2,080,000 41 個交易來源
  2017 $1,875,081 $1,530,000 $2,200,000 62 個交易來源
  2018 $2,417,294 $1,798,000 $2,800,000 34 個交易來源
  2019 $2,832,756 $2,280,000 $2,990,000 45 個交易來源
  2020 $3,377,000 $2,200,000 $4,450,000 8 個交易來源
 49. M3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $670,333 $578,000 $858,000 27 個交易來源
 50. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $1,094,484 $750,000 $1,458,000 62 個交易來源
  2009 $1,208,032 $780,000 $1,588,000 31 個交易來源
  2010 $1,450,526 $880,000 $2,500,000 19 個交易來源
  2011 $1,388,800 $1,200,000 $1,580,000 15 個交易來源
  2012 $1,618,333 $1,480,000 $1,690,000 6 個交易來源
  2013 $1,625,455 $1,460,000 $1,880,000 11 個交易來源
 51. X1 SDRIVE18I 1.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $866,500 $588,000 $998,000 24 個交易來源
  2016 $952,250 $568,000 $1,128,000 64 個交易來源
  2017 $1,024,762 $720,000 $1,250,000 168 個交易來源
  2018 $1,122,974 $650,000 $1,360,000 76 個交易來源
  2019 $1,288,109 $1,130,000 $1,468,000 55 個交易來源
  2020 $1,449,065 $980,000 $1,680,000 124 個交易來源
  2021 $2,053,533 $1,460,000 $8,891,000 15 個交易來源
 52. X1 SDRIVE20I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $443,904 $280,000 $598,000 52 個交易來源
  2011 $516,330 $280,000 $698,000 103 個交易來源
  2012 $590,675 $366,000 $728,000 77 個交易來源
  2013 $644,851 $357,000 $798,000 74 個交易來源
  2014 $711,944 $380,000 $990,000 54 個交易來源
  2015 $897,690 $550,000 $1,098,000 84 個交易來源
  2016 $996,425 $720,000 $1,250,000 160 個交易來源
  2017 $1,067,256 $720,000 $1,398,000 82 個交易來源
  2018 $1,253,270 $1,100,000 $1,438,000 37 個交易來源
  2019 $1,524,182 $1,190,000 $1,750,000 44 個交易來源
  2020 $1,731,935 $1,598,000 $1,790,000 31 個交易來源
 53. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $510,646 $280,000 $618,000 48 個交易來源
  2011 $506,213 $280,000 $698,000 47 個交易來源
  2012 $637,000 $520,000 $698,000 6 個交易來源
 54. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $218,250 $168,000 $238,000 12 個交易來源
  2007 $326,333 $288,000 $358,000 6 個交易來源
  2008 $317,143 $258,000 $428,000 14 個交易來源
  2010 $404,200 $298,000 $529,000 30 個交易來源
 55. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $241,700 $155,000 $348,000 10 個交易來源
  2007 $291,692 $137,000 $398,000 13 個交易來源
  2008 $331,091 $250,000 $490,000 11 個交易來源
  2011 $636,633 $498,000 $868,000 30 個交易來源
  2012 $774,938 $580,000 $960,000 16 個交易來源
  2014 $924,435 $490,000 $1,090,000 23 個交易來源
  2015 $1,035,053 $870,000 $1,398,000 19 個交易來源
  2017 $2,401,143 $2,280,000 $2,480,000 7 個交易來源
  2018 $2,401,485 $1,720,000 $2,580,000 99 個交易來源
  2019 $2,622,043 $1,990,000 $2,850,000 46 個交易來源
 56. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $144,000 $100,000 $208,000 6 個交易來源
  2002 $113,789 $90,000 $158,000 19 個交易來源
  2003 $199,200 $125,000 $330,000 30 個交易來源
  2004 $239,588 $70,000 $498,000 17 個交易來源
  2005 $221,475 $168,000 $298,000 40 個交易來源
  2006 $287,702 $179,000 $398,000 57 個交易來源
  2007 $389,337 $238,000 $558,000 89 個交易來源
  2008 $418,430 $280,000 $568,000 121 個交易來源
  2009 $481,495 $320,000 $630,000 99 個交易來源
  2010 $596,983 $398,000 $788,000 121 個交易來源
  2011 $710,118 $560,000 $888,000 17 個交易來源
  2012 $716,429 $498,000 $888,000 14 個交易來源
  2013 $884,000 $780,000 $1,000,000 6 個交易來源
  2014 $1,245,452 $898,000 $1,698,000 62 個交易來源
  2015 $1,072,364 $10,000 $1,430,000 11 個交易來源
  2018 $2,736,694 $2,390,000 $3,980,000 36 個交易來源
  2019 $3,016,121 $2,000,000 $4,050,000 149 個交易來源
  2020 $3,075,105 $2,780,000 $3,390,000 38 個交易來源
  2021 $3,941,000 $3,270,000 $8,891,000 9 個交易來源
 57. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $192,333 $179,000 $199,000 9 個交易來源
  2004 $213,333 $179,000 $238,000 6 個交易來源
  2005 $212,400 $180,000 $288,000 10 個交易來源
  2015 $2,407,727 $2,280,000 $2,480,000 22 個交易來源
 58. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $399,571 $238,000 $498,000 21 個交易來源
 59. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $720,848 $498,000 $890,000 33 個交易來源
  2013 $971,278 $700,000 $1,290,000 36 個交易來源
  2014 $1,152,314 $960,000 $1,458,000 70 個交易來源
  2015 $1,219,952 $11,000 $1,680,000 21 個交易來源
  2016 $1,609,846 $1,438,000 $1,770,000 13 個交易來源
 60. X5 XDRIVE35I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $650,405 $528,000 $798,000 74 個交易來源
  2011 $643,167 $550,000 $890,000 138 個交易來源
  2012 $737,096 $658,000 $900,000 52 個交易來源
  2013 $961,462 $578,000 $1,298,000 26 個交易來源
  2014 $1,247,924 $960,000 $1,490,000 118 個交易來源
  2015 $1,316,558 $720,000 $1,688,000 52 個交易來源
  2016 $1,618,958 $850,000 $1,780,000 24 個交易來源
  2017 $1,699,467 $1,550,000 $1,880,000 15 個交易來源
 61. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $676,308 $588,000 $888,000 13 個交易來源
  2009 $706,986 $550,000 $888,000 69 個交易來源
  2010 $754,736 $500,000 $960,000 72 個交易來源
  2011 $877,000 $600,000 $1,200,000 103 個交易來源
  2012 $929,074 $680,000 $1,180,000 108 個交易來源
  2013 $1,034,250 $880,000 $1,350,000 64 個交易來源
  2014 $1,254,966 $770,000 $1,690,000 29 個交易來源
  2015 $1,536,583 $850,000 $1,880,000 175 個交易來源
  2016 $1,783,227 $1,050,000 $2,680,000 66 個交易來源
  2017 $1,944,186 $1,570,000 $2,200,000 59 個交易來源
  2018 $2,047,333 $1,680,000 $2,580,000 18 個交易來源
  2019 $3,445,684 $2,490,000 $3,880,000 19 個交易來源
  2020 $3,639,591 $3,228,000 $3,880,000 88 個交易來源
  2021 $4,425,167 $3,480,000 $8,891,000 6 個交易來源
 62. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $873,500 $450,000 $1,080,000 8 個交易來源
  2011 $854,000 $508,000 $1,080,000 20 個交易來源
  2012 $1,109,889 $850,000 $1,438,000 18 個交易來源
  2014 $2,001,111 $1,698,000 $2,280,000 9 個交易來源
  2017 $2,841,800 $2,580,000 $3,580,000 10 個交易來源
 63. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 64. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $710,000 $600,000 $768,000 14 個交易來源
  2010 $820,000 $750,000 $858,000 13 個交易來源
  2011 $784,500 $600,000 $868,000 16 個交易來源
 65. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $412,524 $270,000 $488,000 21 個交易來源
  2006 $600,316 $450,000 $1,000,000 19 個交易來源
  2007 $491,750 $488,000 $498,000 8 個交易來源
  2009 $758,348 $698,000 $858,000 23 個交易來源
  2010 $836,769 $748,000 $900,000 13 個交易來源
 66. 116I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 67. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 68. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 69. 316TI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 70. 323CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 71. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 72. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 73. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 74. 420I CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 75. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 76. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 77. I3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 78. M235I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 79. X1 sDrive18i 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 80. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 81. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 82. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 83. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 84. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易