1. BMW 寶馬 中古車價格

  2012 BMW 116I 1.6 網上放售平均價 NTD$545,175
  2012 BMW 116I 1.6
  網上放售平均價 NTD$545,175
 2. 回應 @verbat
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 3. 更多車文...
 1. 116I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $545,175 $358,000 $658,000 57 個交易來源
  2013 $605,331 $388,000 $768,000 133 個交易來源
  2014 $656,673 $368,000 $800,000 110 個交易來源
 2. 118I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $511,467 $300,000 $698,000 15 個交易來源
  2012 $582,622 $318,000 $738,000 82 個交易來源
  2013 $667,534 $480,000 $870,000 88 個交易來源
  2014 $669,981 $388,000 $808,000 54 個交易來源
  2015 $719,067 $428,000 $958,000 45 個交易來源
 3. 118I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $387,000 $298,000 $428,000 6 個交易來源
  2010 $435,532 $268,000 $530,000 47 個交易來源
  2011 $452,571 $398,000 $488,000 14 個交易來源
 4. 120I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $240,548 $139,000 $328,000 73 個交易來源
  2006 $284,630 $219,000 $388,000 46 個交易來源
  2007 $304,744 $168,000 $368,000 39 個交易來源
  2008 $330,524 $230,000 $438,000 21 個交易來源
  2009 $372,545 $232,000 $468,000 11 個交易來源
  2010 $422,429 $388,000 $489,000 7 個交易來源
  2011 $478,900 $380,000 $588,000 10 個交易來源
  2017 $1,091,000 $970,000 $1,220,000 16 個交易來源
  2018 $1,195,375 $1,110,000 $1,288,000 16 個交易來源
  2019 $1,261,667 $900,000 $1,388,000 18 個交易來源
 5. 130I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $626,000 $490,000 $728,000 6 個交易來源
  2006 $416,143 $278,000 $468,000 7 個交易來源
 6. 135I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $608,625 $500,000 $750,000 8 個交易來源
  2012 $788,667 $680,000 $1,088,000 9 個交易來源
 7. 316I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $663,908 $368,000 $1,035,000 76 個交易來源
  2014 $723,592 $550,000 $930,000 49 個交易來源
  2015 $796,683 $428,000 $980,000 41 個交易來源
 8. 318CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 9. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 10. 318I 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $112,667 $58,000 $150,000 18 個交易來源
  2001 $134,667 $98,000 $168,000 6 個交易來源
 11. 318I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $138,026 $79,000 $188,000 38 個交易來源
  2003 $175,283 $98,000 $258,000 46 個交易來源
  2004 $176,565 $108,000 $258,000 46 個交易來源
  2005 $192,353 $120,000 $268,000 17 個交易來源
  2020 $1,806,875 $1,735,000 $1,890,000 8 個交易來源
 12. 320I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1999 $143,688 $68,000 $198,000 16 個交易來源
  2000 $117,667 $88,000 $166,000 6 個交易來源
  2005 $237,590 $129,000 $348,000 83 個交易來源
  2006 $260,991 $138,000 $388,000 228 個交易來源
  2007 $313,273 $180,000 $458,000 143 個交易來源
  2008 $319,752 $188,000 $488,000 105 個交易來源
  2009 $417,397 $218,000 $528,000 68 個交易來源
  2010 $417,944 $230,000 $568,000 160 個交易來源
  2011 $490,519 $268,000 $698,000 81 個交易來源
  2012 $700,000 $500,000 $880,000 127 個交易來源
  2013 $787,099 $520,000 $1,068,000 111 個交易來源
  2014 $875,859 $520,000 $1,198,000 92 個交易來源
  2015 $945,941 $499,000 $1,348,000 101 個交易來源
  2016 $1,080,112 $584,000 $1,600,000 89 個交易來源
  2017 $1,311,825 $750,000 $1,680,000 40 個交易來源
  2018 $1,402,780 $850,000 $1,988,000 41 個交易來源
  2019 $1,873,897 $1,680,000 $2,030,000 39 個交易來源
  2020 $1,961,286 $1,795,000 $2,080,000 28 個交易來源
 13. 320I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $140,400 $98,000 $185,000 10 個交易來源
  2002 $129,083 $30,000 $188,000 12 個交易來源
  2003 $165,750 $120,000 $259,000 16 個交易來源
  2004 $168,667 $50,000 $228,000 6 個交易來源
 14. 320I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $848,226 $639,000 $1,050,000 31 個交易來源
  2014 $954,951 $550,000 $1,110,000 81 個交易來源
  2015 $1,090,000 $880,000 $1,358,000 22 個交易來源
  2016 $1,223,269 $637,000 $1,338,000 26 個交易來源
  2017 $1,371,971 $1,230,000 $1,550,000 35 個交易來源
  2018 $1,447,600 $850,000 $1,860,000 10 個交易來源
 15. 323CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $111,286 $50,000 $230,000 14 個交易來源
 16. 323I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $273,667 $70,000 $468,000 27 個交易來源
  2006 $298,431 $168,000 $416,000 58 個交易來源
  2007 $306,145 $170,000 $400,000 69 個交易來源
  2008 $315,676 $180,000 $428,000 37 個交易來源
  2009 $411,043 $328,000 $528,000 23 個交易來源
  2010 $458,214 $350,000 $628,000 28 個交易來源
  2011 $468,943 $248,000 $588,000 35 個交易來源
 17. 325CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 18. 325I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $267,424 $150,000 $400,000 33 個交易來源
  2006 $297,000 $200,000 $368,000 24 個交易來源
  2007 $351,056 $130,000 $458,000 18 個交易來源
  2008 $394,222 $250,000 $478,000 9 個交易來源
 19. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 20. 328I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 21. 328I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $745,780 $388,000 $1,050,000 531 個交易來源
  2013 $806,195 $400,000 $1,190,000 533 個交易來源
  2014 $940,333 $500,000 $1,380,000 243 個交易來源
  2015 $1,105,495 $568,000 $1,650,000 190 個交易來源
  2016 $1,280,650 $880,000 $1,680,000 157 個交易來源
 22. 330I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,382,250 $640,000 $1,680,000 24 個交易來源
  2017 $1,682,897 $1,280,000 $1,990,000 29 個交易來源
  2018 $1,992,000 $1,830,000 $2,230,000 18 個交易來源
  2019 $1,938,440 $1,660,000 $2,660,000 168 個交易來源
 23. 335I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $398,778 $298,000 $548,000 18 個交易來源
  2007 $449,000 $270,000 $658,000 72 個交易來源
  2008 $474,592 $288,000 $638,000 49 個交易來源
  2009 $574,727 $518,000 $700,000 11 個交易來源
  2012 $979,647 $778,000 $1,158,000 17 個交易來源
  2013 $1,063,167 $950,000 $1,180,000 18 個交易來源
 24. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $557,118 $380,000 $790,000 17 個交易來源
  2008 $573,412 $458,000 $780,000 17 個交易來源
  2009 $502,091 $248,000 $930,000 11 個交易來源
 25. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $488,667 $350,000 $558,000 6 個交易來源
  2007 $435,474 $278,000 $588,000 57 個交易來源
  2008 $434,600 $48,000 $638,000 25 個交易來源
  2009 $533,304 $200,000 $678,000 23 個交易來源
  2010 $620,250 $500,000 $760,000 8 個交易來源
  2011 $801,667 $670,000 $880,000 6 個交易來源
 26. 335I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,470,000 $1,450,000 $1,490,000 8 個交易來源
 27. 420I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $992,032 $700,000 $1,480,000 63 個交易來源
  2015 $1,132,762 $800,000 $1,458,000 42 個交易來源
  2016 $1,209,805 $800,000 $1,400,000 41 個交易來源
  2017 $1,432,000 $1,258,000 $1,590,000 9 個交易來源
 28. 420I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,019,919 $730,000 $1,180,000 37 個交易來源
  2015 $1,116,757 $800,000 $1,238,000 37 個交易來源
  2016 $1,269,063 $900,000 $1,398,000 48 個交易來源
  2017 $1,395,476 $1,080,000 $1,530,000 42 個交易來源
  2018 $1,612,667 $1,450,000 $1,790,000 30 個交易來源
  2019 $1,720,667 $1,660,000 $1,790,000 15 個交易來源
 29. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,143,474 $980,000 $1,288,000 19 個交易來源
  2014 $1,196,208 $850,000 $1,588,000 106 個交易來源
  2015 $1,302,535 $880,000 $1,680,000 114 個交易來源
  2016 $1,391,640 $740,000 $1,630,000 50 個交易來源
 30. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,414,773 $1,200,000 $1,580,000 22 個交易來源
  2015 $1,503,750 $1,350,000 $1,680,000 8 個交易來源
 31. 520I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $112,500 $78,000 $158,000 6 個交易來源
  2011 $752,487 $500,000 $958,000 39 個交易來源
  2012 $777,252 $450,000 $1,680,000 115 個交易來源
  2013 $855,123 $568,000 $1,108,000 81 個交易來源
  2014 $917,550 $468,000 $1,298,000 100 個交易來源
  2015 $1,100,393 $750,000 $1,320,000 56 個交易來源
  2016 $1,067,111 $750,000 $1,550,000 45 個交易來源
  2017 $1,630,049 $1,180,000 $1,880,000 41 個交易來源
  2018 $1,870,333 $1,350,000 $2,190,000 18 個交易來源
  2019 $1,961,232 $1,200,000 $2,290,000 99 個交易來源
  2020 $2,314,286 $2,080,000 $2,400,000 7 個交易來源
 32. 520I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $161,500 $125,000 $188,000 6 個交易來源
  2002 $171,909 $110,000 $220,000 11 個交易來源
  2003 $196,688 $33,000 $268,000 16 個交易來源
  2004 $208,579 $108,000 $328,000 19 個交易來源
  2005 $289,750 $258,000 $350,000 8 個交易來源
 33. 523I 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $678,289 $458,000 $888,000 97 個交易來源
 34. 525I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $175,500 $129,000 $428,000 10 個交易來源
  2002 $194,500 $50,000 $580,000 8 個交易來源
  2003 $244,750 $128,000 $889,000 20 個交易來源
  2004 $237,700 $130,000 $350,000 50 個交易來源
  2005 $294,467 $238,000 $420,000 15 個交易來源
  2006 $303,433 $98,000 $388,000 30 個交易來源
  2007 $328,364 $140,000 $498,000 11 個交易來源
 35. 528I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 36. 530I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $306,571 $218,000 $388,000 14 個交易來源
  2004 $275,034 $150,000 $358,000 29 個交易來源
  2005 $442,000 $180,000 $638,000 18 個交易來源
  2006 $377,304 $268,000 $500,000 23 個交易來源
  2007 $460,364 $318,000 $880,000 22 個交易來源
  2008 $449,000 $338,000 $528,000 8 個交易來源
 37. 535I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $737,405 $501,000 $880,000 37 個交易來源
  2011 $785,500 $600,000 $998,000 30 個交易來源
  2012 $884,067 $668,000 $1,160,000 15 個交易來源
  2014 $1,178,444 $1,098,000 $1,350,000 9 個交易來源
 38. 550I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 39. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 40. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 41. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $1,202,692 $1,080,000 $1,300,000 13 個交易來源
  2012 $1,120,000 $1,030,000 $1,380,000 12 個交易來源
 42. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $1,255,467 $1,150,000 $1,430,000 15 個交易來源
  2013 $1,395,579 $1,198,000 $1,680,000 19 個交易來源
  2014 $1,473,000 $1,230,000 $1,830,000 22 個交易來源
  2015 $1,745,628 $1,580,000 $2,198,000 43 個交易來源
  2016 $1,869,867 $1,690,000 $2,080,000 15 個交易來源
 43. 730LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $343,167 $259,000 $428,000 6 個交易來源
  2008 $425,333 $390,000 $498,000 6 個交易來源
 44. 735LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $159,846 $128,000 $188,000 13 個交易來源
  2003 $167,591 $98,000 $400,000 22 個交易來源
  2004 $193,000 $102,000 $280,000 21 個交易來源
 45. 740LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $284,591 $130,000 $450,000 22 個交易來源
  2006 $282,081 $198,000 $388,000 37 個交易來源
  2007 $344,175 $200,000 $498,000 40 個交易來源
  2008 $381,520 $228,000 $560,000 50 個交易來源
 46. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 47. M2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,295,895 $1,050,000 $1,400,000 38 個交易來源
  2015 $1,272,280 $1,180,000 $1,458,000 25 個交易來源
  2016 $1,890,257 $1,160,000 $2,260,000 70 個交易來源
  2017 $2,044,960 $1,488,000 $2,450,000 50 個交易來源
  2018 $2,896,778 $2,380,000 $3,320,000 18 個交易來源
  2019 $2,913,895 $2,780,000 $3,300,000 19 個交易來源
 48. M3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $712,714 $500,000 $890,000 21 個交易來源
  2003 $825,273 $688,000 $990,000 11 個交易來源
 49. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $1,061,300 $698,000 $1,395,000 50 個交易來源
  2009 $1,200,615 $98,000 $1,600,000 26 個交易來源
  2010 $1,419,133 $500,000 $1,900,000 30 個交易來源
  2011 $1,423,200 $1,120,000 $1,890,000 30 個交易來源
  2013 $1,835,714 $1,390,000 $2,200,000 7 個交易來源
 50. X1 SDRIVE18I 1.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $981,455 $868,000 $1,050,000 11 個交易來源
  2016 $1,021,313 $600,000 $1,198,000 64 個交易來源
  2017 $1,093,571 $580,000 $1,288,000 49 個交易來源
  2018 $1,247,340 $750,000 $1,398,000 50 個交易來源
  2019 $1,433,000 $1,330,000 $1,570,000 43 個交易來源
  2020 $1,576,667 $1,550,000 $1,590,000 6 個交易來源
 51. X1 sDrive18i 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 52. X1 SDRIVE20I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $541,913 $385,000 $668,000 23 個交易來源
  2011 $603,035 $440,000 $888,000 86 個交易來源
  2012 $620,190 $398,000 $790,000 63 個交易來源
  2013 $713,244 $498,000 $858,000 45 個交易來源
  2014 $803,647 $660,000 $1,100,000 34 個交易來源
  2015 $926,739 $698,000 $1,250,000 46 個交易來源
  2016 $1,117,481 $690,000 $1,670,000 81 個交易來源
  2017 $1,202,817 $890,000 $1,498,000 60 個交易來源
  2018 $1,386,920 $1,010,000 $1,620,000 25 個交易來源
  2019 $1,622,250 $1,450,000 $1,780,000 32 個交易來源
  2020 $1,890,000 $1,730,000 $1,980,000 7 個交易來源
 53. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $574,333 $380,000 $850,000 51 個交易來源
  2011 $604,172 $380,000 $760,000 29 個交易來源
 54. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $293,500 $260,000 $345,000 6 個交易來源
  2007 $353,333 $308,000 $380,000 6 個交易來源
  2008 $356,167 $275,000 $428,000 6 個交易來源
  2010 $512,042 $438,000 $688,000 24 個交易來源
 55. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $231,143 $180,000 $358,000 7 個交易來源
  2007 $387,059 $350,000 $438,000 17 個交易來源
  2010 $563,692 $498,000 $760,000 13 個交易來源
  2011 $760,800 $516,000 $990,000 55 個交易來源
  2012 $852,150 $560,000 $998,000 20 個交易來源
  2018 $2,182,545 $1,690,000 $2,550,000 11 個交易來源
  2019 $3,704,667 $1,888,000 $4,560,000 18 個交易來源
 56. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $133,000 $55,000 $188,000 9 個交易來源
  2002 $145,920 $88,000 $250,000 25 個交易來源
  2003 $252,172 $110,000 $358,000 29 個交易來源
  2004 $245,952 $180,000 $350,000 21 個交易來源
  2005 $269,632 $180,000 $368,000 38 個交易來源
  2006 $304,811 $190,000 $428,000 53 個交易來源
  2007 $475,262 $285,000 $698,000 61 個交易來源
  2008 $505,536 $300,000 $728,000 112 個交易來源
  2009 $562,214 $368,000 $778,000 70 個交易來源
  2010 $670,413 $428,000 $880,000 80 個交易來源
  2011 $716,033 $380,000 $1,080,000 30 個交易來源
  2012 $770,000 $500,000 $1,058,000 12 個交易來源
  2014 $1,441,744 $850,000 $1,998,000 39 個交易來源
  2015 $1,559,875 $1,358,000 $2,080,000 16 個交易來源
  2018 $2,884,273 $2,680,000 $3,280,000 22 個交易來源
  2019 $3,066,783 $2,860,000 $3,380,000 46 個交易來源
 57. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $182,857 $180,000 $190,000 7 個交易來源
  2015 $2,754,286 $2,680,000 $2,790,000 7 個交易來源
 58. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $503,818 $250,000 $750,000 11 個交易來源
 59. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $851,970 $698,000 $938,000 33 個交易來源
  2013 $1,090,043 $688,000 $1,480,000 23 個交易來源
  2014 $1,328,579 $1,000,000 $1,590,000 19 個交易來源
  2015 $1,445,789 $1,238,000 $1,580,000 19 個交易來源
  2018 $2,748,333 $2,650,000 $2,980,000 18 個交易來源
 60. X5 XDRIVE35I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $731,941 $470,000 $980,000 68 個交易來源
  2011 $774,054 $450,000 $998,000 37 個交易來源
  2012 $834,350 $660,000 $988,000 40 個交易來源
  2013 $1,068,294 $868,000 $1,398,000 17 個交易來源
  2014 $1,391,043 $1,150,000 $1,688,000 94 個交易來源
  2015 $1,420,762 $950,000 $1,688,000 63 個交易來源
  2016 $1,772,200 $1,588,000 $1,980,000 10 個交易來源
  2017 $1,832,533 $1,720,000 $1,990,000 15 個交易來源
 61. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $870,333 $580,000 $1,120,000 12 個交易來源
  2009 $820,048 $650,000 $1,104,000 83 個交易來源
  2010 $817,320 $520,000 $1,088,000 50 個交易來源
  2011 $956,650 $750,000 $1,250,000 80 個交易來源
  2012 $1,072,779 $888,000 $1,280,000 68 個交易來源
  2013 $1,111,308 $713,000 $1,250,000 39 個交易來源
  2014 $1,329,379 $1,090,000 $1,750,000 29 個交易來源
  2015 $1,670,253 $925,000 $2,050,000 91 個交易來源
  2016 $1,975,795 $1,420,000 $2,880,000 39 個交易來源
  2017 $2,056,182 $1,750,000 $2,288,000 22 個交易來源
  2018 $2,679,500 $2,480,000 $3,030,000 24 個交易來源
  2019 $3,431,667 $2,680,000 $3,750,000 6 個交易來源
 62. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $814,667 $460,000 $1,180,000 15 個交易來源
  2015 $2,667,500 $2,280,000 $2,980,000 8 個交易來源
 63. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 64. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $734,000 $638,000 $900,000 13 個交易來源
  2010 $642,857 $250,000 $798,000 14 個交易來源
  2011 $756,667 $680,000 $928,000 12 個交易來源
 65. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $403,143 $350,000 $488,000 7 個交易來源
  2006 $648,857 $450,000 $780,000 7 個交易來源
  2009 $738,261 $520,000 $888,000 69 個交易來源
  2010 $827,333 $628,000 $980,000 15 個交易來源
  2019 $3,338,333 $3,288,000 $3,398,000 6 個交易來源
 66. 116I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 67. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 68. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 69. 316TI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 70. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 71. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 72. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 73. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 74. 420I CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 75. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 76. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 77. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 78. I3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 79. M235I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 80. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 81. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 82. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 83. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 84. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易