1. BMW 寶馬 中古車價格

  2014 BMW 118I 1.6 網上放售平均價 NTD$643,654
  2014 BMW 118I 1.6
  網上放售平均價 NTD$643,654
 2. 回應 @verbat
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 3. 更多車文...
 1. 116I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $558,889 $298,000 $658,000 27 個交易來源
  2013 $609,980 $418,000 $768,000 49 個交易來源
  2014 $658,056 $368,000 $800,000 54 個交易來源
 2. 118I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $545,556 $368,000 $698,000 9 個交易來源
  2012 $580,833 $318,000 $698,000 36 個交易來源
  2013 $672,320 $480,000 $870,000 50 個交易來源
  2014 $643,654 $388,000 $800,000 26 個交易來源
  2015 $728,947 $428,000 $958,000 19 個交易來源
 3. 118I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $387,000 $298,000 $428,000 6 個交易來源
  2010 $435,636 $268,000 $530,000 22 個交易來源
  2011 $450,750 $398,000 $488,000 8 個交易來源
 4. 120I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $259,059 $198,000 $328,000 34 個交易來源
  2006 $270,375 $60,000 $350,000 16 個交易來源
  2007 $308,350 $68,000 $368,000 20 個交易來源
  2011 $489,333 $380,000 $588,000 9 個交易來源
  2017 $1,124,333 $970,000 $1,220,000 12 個交易來源
 5. 130I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 6. 135I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 7. 316I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $706,028 $488,000 $1,035,000 36 個交易來源
  2014 $780,429 $650,000 $930,000 14 個交易來源
  2015 $828,087 $648,000 $980,000 23 個交易來源
 8. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 9. 318I 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $113,636 $58,000 $150,000 11 個交易來源
 10. 318I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $129,824 $50,000 $188,000 17 個交易來源
  2003 $174,645 $98,000 $258,000 31 個交易來源
  2004 $168,963 $48,000 $230,000 27 個交易來源
  2005 $197,714 $120,000 $268,000 14 個交易來源
 11. 320I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1999 $121,444 $68,000 $198,000 9 個交易來源
  2005 $243,194 $148,000 $348,000 36 個交易來源
  2006 $270,194 $158,000 $388,000 103 個交易來源
  2007 $315,101 $188,000 $458,000 69 個交易來源
  2008 $331,709 $188,000 $488,000 55 個交易來源
  2009 $420,056 $218,000 $528,000 36 個交易來源
  2010 $428,280 $230,000 $568,000 82 個交易來源
  2011 $505,561 $268,000 $698,000 41 個交易來源
  2012 $718,769 $500,000 $860,000 52 個交易來源
  2013 $782,705 $640,000 $1,058,000 44 個交易來源
  2014 $885,875 $520,000 $1,198,000 48 個交易來源
  2015 $975,089 $499,000 $1,398,000 45 個交易來源
  2016 $1,118,543 $950,000 $1,600,000 35 個交易來源
  2017 $1,356,733 $750,000 $1,680,000 15 個交易來源
  2018 $1,409,000 $1,238,000 $1,988,000 14 個交易來源
  2019 $1,876,706 $1,680,000 $2,030,000 34 個交易來源
 12. 320I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $126,875 $30,000 $188,000 8 個交易來源
  2003 $171,875 $120,000 $259,000 8 個交易來源
 13. 320I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $910,800 $750,000 $1,050,000 15 個交易來源
  2014 $962,895 $550,000 $1,110,000 38 個交易來源
  2015 $1,093,538 $900,000 $1,358,000 13 個交易來源
  2016 $1,245,273 $1,150,000 $1,338,000 11 個交易來源
  2017 $1,388,750 $1,330,000 $1,550,000 12 個交易來源
  2018 $1,703,714 $1,570,000 $1,860,000 7 個交易來源
 14. 323CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $118,000 $50,000 $230,000 10 個交易來源
 15. 323I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $259,615 $70,000 $323,000 13 個交易來源
  2006 $311,065 $230,000 $378,000 31 個交易來源
  2007 $319,730 $200,000 $400,000 37 個交易來源
  2008 $314,174 $188,000 $388,000 23 個交易來源
  2009 $419,857 $328,000 $528,000 14 個交易來源
  2010 $444,000 $350,000 $550,000 6 個交易來源
  2011 $406,643 $150,000 $588,000 14 個交易來源
 16. 325CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 17. 325I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $262,579 $150,000 $400,000 19 個交易來源
  2006 $236,250 $70,000 $368,000 20 個交易來源
  2007 $353,818 $130,000 $458,000 11 個交易來源
  2008 $381,455 $250,000 $478,000 11 個交易來源
 18. 328I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 19. 328I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $788,862 $398,000 $998,000 203 個交易來源
  2013 $843,951 $450,000 $1,220,000 205 個交易來源
  2014 $982,465 $698,000 $1,450,000 86 個交易來源
  2015 $1,157,539 $780,000 $1,650,000 89 個交易來源
  2016 $1,274,584 $950,000 $1,680,000 101 個交易來源
 20. 330I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,302,545 $1,000,000 $1,590,000 11 個交易來源
  2017 $1,883,333 $1,680,000 $1,980,000 6 個交易來源
  2018 $2,022,000 $1,890,000 $2,138,000 8 個交易來源
  2019 $2,117,222 $1,830,000 $2,450,000 36 個交易來源
 21. 335I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $430,000 $390,000 $498,000 6 個交易來源
  2007 $460,900 $278,000 $650,000 40 個交易來源
  2008 $457,966 $50,000 $598,000 29 個交易來源
  2013 $1,037,222 $950,000 $1,150,000 9 個交易來源
 22. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $601,727 $425,000 $790,000 11 個交易來源
  2008 $532,000 $458,000 $600,000 10 個交易來源
 23. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $513,333 $390,000 $558,000 6 個交易來源
  2007 $418,786 $180,000 $555,000 28 個交易來源
  2008 $421,800 $48,000 $638,000 15 個交易來源
  2009 $576,727 $480,000 $678,000 11 個交易來源
 24. 335I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,470,000 $1,450,000 $1,490,000 8 個交易來源
 25. 420I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $983,500 $498,000 $1,480,000 22 個交易來源
  2015 $1,213,200 $1,050,000 $1,350,000 15 個交易來源
  2016 $1,200,000 $800,000 $1,400,000 10 個交易來源
  2017 $1,410,333 $1,358,000 $1,590,000 6 個交易來源
 26. 420I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,022,105 $530,000 $1,180,000 19 個交易來源
  2015 $1,142,000 $900,000 $1,238,000 22 個交易來源
  2016 $1,239,412 $900,000 $1,360,000 17 個交易來源
  2017 $1,377,727 $1,080,000 $1,500,000 22 個交易來源
  2018 $1,663,294 $1,520,000 $1,790,000 17 個交易來源
  2019 $1,720,667 $1,660,000 $1,790,000 15 個交易來源
 27. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,143,333 $980,000 $1,250,000 6 個交易來源
  2014 $1,265,000 $1,068,000 $1,450,000 30 個交易來源
  2015 $1,347,932 $1,000,000 $1,680,000 59 個交易來源
  2016 $1,453,105 $1,230,000 $1,630,000 38 個交易來源
 28. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,469,444 $1,360,000 $1,580,000 9 個交易來源
 29. 520I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $731,519 $458,000 $858,000 27 個交易來源
  2012 $805,352 $450,000 $1,680,000 54 個交易來源
  2013 $848,089 $568,000 $1,108,000 45 個交易來源
  2014 $922,068 $468,000 $1,298,000 44 個交易來源
  2015 $1,122,121 $750,000 $1,320,000 33 個交易來源
  2016 $1,171,154 $520,000 $1,550,000 13 個交易來源
  2017 $1,702,500 $1,180,000 $1,880,000 16 個交易來源
  2018 $1,891,385 $1,350,000 $2,190,000 13 個交易來源
  2019 $2,017,277 $1,830,000 $2,290,000 47 個交易來源
 30. 520I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $179,286 $145,000 $220,000 7 個交易來源
  2003 $205,200 $138,000 $268,000 10 個交易來源
  2004 $198,667 $108,000 $328,000 12 個交易來源
  2005 $275,000 $258,000 $288,000 6 個交易來源
 31. 523I 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $702,103 $460,000 $888,000 29 個交易來源
 32. 525I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $262,786 $128,000 $889,000 14 個交易來源
  2004 $240,871 $138,000 $350,000 31 個交易來源
  2005 $321,125 $270,000 $420,000 8 個交易來源
  2006 $313,000 $238,000 $360,000 9 個交易來源
 33. 528I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 34. 530I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $240,267 $80,000 $328,000 15 個交易來源
  2005 $460,333 $338,000 $638,000 12 個交易來源
  2006 $376,400 $268,000 $500,000 10 個交易來源
  2007 $510,000 $318,000 $880,000 12 個交易來源
 35. 535I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $742,381 $600,000 $880,000 21 個交易來源
  2011 $807,864 $698,000 $998,000 22 個交易來源
  2012 $893,500 $668,000 $1,160,000 10 個交易來源
 36. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 37. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $1,245,143 $1,180,000 $1,300,000 7 個交易來源
  2012 $1,085,455 $1,030,000 $1,250,000 11 個交易來源
 38. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $1,322,857 $1,150,000 $1,430,000 7 個交易來源
  2013 $1,389,846 $1,250,000 $1,680,000 13 個交易來源
  2014 $1,548,571 $1,230,000 $1,750,000 7 個交易來源
  2015 $1,846,364 $1,608,000 $2,198,000 11 個交易來源
 39. 730LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 40. 735LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $152,571 $128,000 $188,000 7 個交易來源
  2003 $162,917 $98,000 $205,000 12 個交易來源
  2004 $194,000 $138,000 $280,000 10 個交易來源
 41. 740LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $303,571 $238,000 $450,000 14 個交易來源
  2006 $295,652 $198,000 $520,000 23 個交易來源
  2007 $365,519 $120,000 $688,000 27 個交易來源
  2008 $405,286 $188,000 $628,000 28 個交易來源
 42. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 43. M2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,332,727 $1,130,000 $1,400,000 22 個交易來源
  2016 $1,958,519 $1,300,000 $2,260,000 52 個交易來源
  2017 $2,113,484 $1,590,000 $2,450,000 31 個交易來源
  2018 $2,881,778 $2,380,000 $3,320,000 18 個交易來源
 44. M3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $743,833 $600,000 $890,000 12 個交易來源
 45. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $1,111,406 $808,000 $1,395,000 32 個交易來源
  2009 $1,240,944 $990,000 $1,600,000 18 個交易來源
  2010 $1,457,000 $988,000 $1,900,000 15 個交易來源
  2011 $1,421,267 $1,120,000 $1,890,000 30 個交易來源
 46. X1 SDRIVE18I 1.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,012,333 $600,000 $1,168,000 30 個交易來源
  2017 $1,102,615 $580,000 $1,288,000 13 個交易來源
  2018 $1,256,720 $580,000 $1,398,000 25 個交易來源
  2019 $1,450,767 $1,360,000 $1,570,000 30 個交易來源
 47. X1 sDrive18i 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 48. X1 SDRIVE20I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $551,000 $498,000 $638,000 7 個交易來源
  2011 $633,375 $440,000 $888,000 40 個交易來源
  2012 $628,677 $402,000 $728,000 31 個交易來源
  2013 $727,304 $498,000 $858,000 23 個交易來源
  2014 $809,375 $698,000 $1,100,000 16 個交易來源
  2015 $934,905 $698,000 $1,180,000 21 個交易來源
  2016 $1,199,400 $978,000 $1,670,000 40 個交易來源
  2017 $1,266,867 $1,180,000 $1,498,000 30 個交易來源
  2018 $1,366,000 $1,010,000 $1,620,000 18 個交易來源
  2019 $1,648,909 $1,478,000 $1,790,000 22 個交易來源
 49. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $582,185 $380,000 $889,000 27 個交易來源
  2011 $638,563 $498,000 $760,000 16 個交易來源
 50. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $516,375 $438,000 $688,000 16 個交易來源
 51. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $384,167 $350,000 $438,000 12 個交易來源
  2011 $783,656 $580,000 $990,000 32 個交易來源
  2012 $844,923 $780,000 $928,000 13 個交易來源
  2019 $3,676,600 $2,998,000 $4,560,000 10 個交易來源
 52. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $139,000 $88,000 $158,000 6 個交易來源
  2002 $148,000 $100,000 $199,000 10 個交易來源
  2003 $267,214 $188,000 $358,000 14 個交易來源
  2004 $242,786 $188,000 $350,000 14 個交易來源
  2005 $305,611 $85,000 $368,000 18 個交易來源
  2006 $328,174 $210,000 $458,000 23 個交易來源
  2007 $504,455 $350,000 $698,000 33 個交易來源
  2008 $525,583 $300,000 $728,000 60 個交易來源
  2009 $584,677 $488,000 $750,000 31 個交易來源
  2010 $705,361 $470,000 $958,000 36 個交易來源
  2011 $788,250 $380,000 $1,080,000 12 個交易來源
  2014 $1,417,409 $429,000 $1,998,000 22 個交易來源
  2015 $1,540,400 $1,358,000 $1,780,000 15 個交易來源
  2018 $2,852,316 $2,680,000 $2,980,000 19 個交易來源
  2019 $3,060,000 $2,880,000 $3,180,000 16 個交易來源
 53. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 54. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $535,714 $250,000 $750,000 7 個交易來源
 55. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $894,091 $865,000 $938,000 11 個交易來源
  2013 $1,168,750 $828,000 $1,480,000 12 個交易來源
  2014 $1,360,500 $1,200,000 $1,590,000 10 個交易來源
  2018 $2,763,333 $2,680,000 $2,980,000 12 個交易來源
 56. X5 XDRIVE35I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $776,743 $620,000 $980,000 35 個交易來源
  2011 $832,000 $456,000 $998,000 21 個交易來源
  2012 $840,200 $678,000 $988,000 20 個交易來源
  2013 $1,069,143 $966,000 $1,398,000 7 個交易來源
  2014 $1,409,783 $1,199,000 $1,688,000 60 個交易來源
  2015 $1,466,686 $950,000 $1,780,000 35 個交易來源
  2016 $1,799,143 $1,698,000 $1,980,000 7 個交易來源
  2017 $1,825,556 $1,720,000 $1,990,000 9 個交易來源
 57. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $738,857 $580,000 $838,000 7 個交易來源
  2009 $834,148 $650,000 $950,000 27 個交易來源
  2010 $1,192,000 $768,000 $7,980,000 23 個交易來源
  2011 $992,000 $815,000 $1,250,000 48 個交易來源
  2012 $1,122,762 $888,000 $1,280,000 42 個交易來源
  2013 $1,130,714 $713,000 $1,280,000 21 個交易來源
  2014 $1,305,100 $1,130,000 $1,750,000 20 個交易來源
  2015 $1,675,091 $925,000 $2,050,000 55 個交易來源
  2016 $1,928,857 $1,680,000 $2,180,000 28 個交易來源
  2017 $2,064,833 $1,750,000 $2,288,000 12 個交易來源
  2018 $2,672,381 $2,480,000 $3,030,000 21 個交易來源
 58. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $944,286 $500,000 $1,200,000 7 個交易來源
 59. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 60. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $733,500 $638,000 $900,000 8 個交易來源
  2010 $637,500 $250,000 $798,000 12 個交易來源
  2011 $766,000 $680,000 $928,000 10 個交易來源
 61. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $743,651 $520,000 $888,000 43 個交易來源
  2010 $870,000 $700,000 $980,000 6 個交易來源
 62. 116I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 63. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 64. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 65. 316TI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 66. 318CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 67. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 68. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 69. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 70. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 71. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 72. 420I CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 73. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 74. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 75. 550I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 76. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 77. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 78. I3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 79. M235I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 80. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 81. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 82. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 83. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 84. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易