1. BMW 寶馬 中古車價格

  2014 BMW 116I 1.6 網上放售平均價 NTD$620,187
  2014 BMW 116I 1.6
  網上放售平均價 NTD$620,187
 2. 回應 @verbat
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 3. 更多車文...
 1. 116I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $531,565 $358,000 $698,000 85 個交易來源
  2013 $579,865 $370,000 $738,000 200 個交易來源
  2014 $620,187 $320,000 $778,000 198 個交易來源
 2. 118I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $469,897 $300,000 $688,000 39 個交易來源
  2012 $561,384 $298,000 $738,000 125 個交易來源
  2013 $631,048 $350,000 $790,000 104 個交易來源
  2014 $686,133 $478,000 $808,000 60 個交易來源
  2015 $669,250 $446,000 $850,000 68 個交易來源
 3. 118I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $407,837 $258,000 $530,000 49 個交易來源
  2011 $423,714 $218,000 $600,000 28 個交易來源
 4. 120I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $219,041 $128,000 $298,000 97 個交易來源
  2006 $253,806 $158,000 $370,000 67 個交易來源
  2007 $295,206 $250,000 $338,000 34 個交易來源
  2008 $310,481 $238,000 $398,000 27 個交易來源
  2009 $356,714 $232,000 $428,000 42 個交易來源
  2010 $352,571 $158,000 $398,000 7 個交易來源
  2011 $430,111 $328,000 $588,000 9 個交易來源
  2016 $863,515 $690,000 $988,000 33 個交易來源
  2017 $1,000,800 $928,000 $1,120,000 35 個交易來源
  2018 $1,157,615 $1,080,000 $1,230,000 26 個交易來源
  2019 $1,262,286 $1,098,000 $1,360,000 21 個交易來源
 5. 130I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $600,857 $450,000 $728,000 7 個交易來源
  2007 $423,750 $288,000 $568,000 12 個交易來源
 6. 135I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $537,238 $380,000 $750,000 21 個交易來源
  2009 $595,250 $550,000 $638,000 8 個交易來源
  2012 $742,500 $638,000 $1,350,000 14 個交易來源
  2013 $935,000 $859,000 $1,050,000 7 個交易來源
  2014 $980,200 $868,000 $1,098,000 15 個交易來源
 7. 316I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $626,323 $368,000 $778,000 124 個交易來源
  2014 $693,403 $500,000 $868,000 129 個交易來源
  2015 $722,205 $400,000 $880,000 44 個交易來源
 8. 318CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 9. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1992 $65,143 $58,000 $78,000 7 個交易來源
 10. 318I 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1997 $78,143 $50,000 $95,000 7 個交易來源
  1998 $125,333 $88,000 $168,000 6 個交易來源
  1999 $93,125 $58,000 $138,000 8 個交易來源
  2000 $115,727 $98,000 $150,000 11 個交易來源
  2001 $132,750 $80,000 $198,000 12 個交易來源
 11. 318I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $135,563 $78,000 $188,000 64 個交易來源
  2003 $179,306 $98,000 $258,000 36 個交易來源
  2004 $153,717 $85,000 $208,000 53 個交易來源
  2005 $165,143 $138,000 $198,000 7 個交易來源
  2020 $1,699,763 $1,558,000 $1,890,000 59 個交易來源
 12. 320I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1998 $124,000 $51,000 $190,000 11 個交易來源
  1999 $166,100 $119,000 $198,000 10 個交易來源
  2000 $118,154 $90,000 $166,000 13 個交易來源
  2005 $219,866 $128,000 $328,000 194 個交易來源
  2006 $247,526 $135,000 $383,000 272 個交易來源
  2007 $273,766 $158,000 $418,000 167 個交易來源
  2008 $304,067 $180,000 $428,000 134 個交易來源
  2009 $367,531 $218,000 $498,000 98 個交易來源
  2010 $383,380 $208,000 $560,000 187 個交易來源
  2011 $457,419 $250,000 $620,000 160 個交易來源
  2012 $668,638 $488,000 $880,000 152 個交易來源
  2013 $767,119 $450,000 $1,080,000 134 個交易來源
  2014 $837,754 $480,000 $1,098,000 114 個交易來源
  2015 $947,201 $698,000 $1,350,000 139 個交易來源
  2016 $1,038,471 $584,000 $1,490,000 157 個交易來源
  2017 $1,179,658 $713,000 $1,480,000 79 個交易來源
  2018 $1,314,000 $780,000 $1,650,000 54 個交易來源
  2019 $1,749,677 $1,480,000 $1,920,000 31 個交易來源
  2020 $1,891,175 $1,660,000 $2,150,000 143 個交易來源
 13. 320I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $136,556 $98,000 $178,000 9 個交易來源
  2002 $155,765 $88,000 $188,000 17 個交易來源
  2003 $156,313 $90,000 $258,000 16 個交易來源
  2004 $192,667 $128,000 $220,000 9 個交易來源
 14. 320I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $824,563 $639,000 $980,000 64 個交易來源
  2014 $943,067 $598,000 $1,180,000 60 個交易來源
  2015 $1,019,442 $808,000 $1,190,000 52 個交易來源
  2016 $1,175,373 $637,000 $1,298,000 59 個交易來源
  2017 $1,328,500 $998,000 $1,430,000 34 個交易來源
  2018 $1,291,545 $850,000 $1,688,000 11 個交易來源
 15. 323CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 16. 323I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $245,750 $180,000 $318,000 52 個交易來源
  2006 $266,111 $168,000 $358,000 54 個交易來源
  2007 $276,410 $150,000 $398,000 100 個交易來源
  2008 $310,435 $180,000 $428,000 23 個交易來源
  2009 $396,000 $280,000 $465,000 21 個交易來源
  2010 $431,807 $258,000 $558,000 57 個交易來源
  2011 $457,500 $248,000 $580,000 46 個交易來源
 17. 325CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $389,429 $348,000 $458,000 7 個交易來源
 18. 325I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $254,133 $190,000 $328,000 30 個交易來源
  2006 $278,333 $200,000 $380,000 21 個交易來源
  2007 $331,950 $228,000 $508,000 20 個交易來源
 19. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 20. 328I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 21. 328I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $764,500 $726,000 $910,000 12 個交易來源
  2012 $711,484 $388,000 $1,050,000 675 個交易來源
  2013 $777,301 $400,000 $1,150,000 815 個交易來源
  2014 $874,755 $450,000 $1,280,000 404 個交易來源
  2015 $1,088,858 $568,000 $1,630,000 267 個交易來源
  2016 $1,276,478 $680,000 $1,628,000 136 個交易來源
 22. 330I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,554,744 $1,198,000 $1,830,000 43 個交易來源
  2017 $1,568,670 $850,000 $1,990,000 103 個交易來源
  2018 $1,925,739 $1,650,000 $2,230,000 46 個交易來源
  2019 $1,789,571 $1,300,000 $2,590,000 634 個交易來源
  2020 $1,905,362 $1,380,000 $2,580,000 69 個交易來源
 23. 335I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $372,586 $258,000 $600,000 29 個交易來源
  2007 $409,770 $258,000 $588,000 74 個交易來源
  2008 $451,935 $300,000 $668,000 46 個交易來源
  2009 $519,684 $200,000 $638,000 19 個交易來源
  2012 $1,001,379 $758,000 $1,200,000 29 個交易來源
  2013 $1,049,077 $950,000 $1,180,000 13 個交易來源
 24. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $492,500 $188,000 $699,000 10 個交易來源
  2008 $523,500 $378,000 $768,000 8 個交易來源
  2009 $589,313 $248,000 $930,000 16 個交易來源
 25. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $422,509 $210,000 $588,000 55 個交易來源
  2008 $472,444 $280,000 $638,000 18 個交易來源
  2009 $509,704 $200,000 $650,000 27 個交易來源
  2010 $633,500 $400,000 $878,000 12 個交易來源
  2011 $715,000 $590,000 $880,000 6 個交易來源
 26. 335I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 27. 420I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $950,158 $680,000 $1,280,000 101 個交易來源
  2015 $1,037,549 $776,000 $1,458,000 82 個交易來源
  2016 $1,207,900 $888,000 $1,520,000 100 個交易來源
  2017 $1,470,667 $1,258,000 $1,588,000 6 個交易來源
 28. 420I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $966,803 $550,000 $1,190,000 66 個交易來源
  2015 $1,082,194 $658,000 $1,368,000 62 個交易來源
  2016 $1,213,519 $720,000 $1,450,000 104 個交易來源
  2017 $1,337,134 $1,150,000 $1,530,000 67 個交易來源
  2018 $1,471,220 $1,350,000 $1,660,000 50 個交易來源
 29. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,068,489 $968,000 $1,288,000 45 個交易來源
  2014 $1,146,384 $748,000 $1,588,000 185 個交易來源
  2015 $1,182,465 $668,000 $1,458,000 185 個交易來源
  2016 $1,231,119 $640,000 $1,450,000 67 個交易來源
 30. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,265,067 $1,120,000 $1,350,000 15 個交易來源
  2014 $1,444,050 $1,088,000 $1,780,000 40 個交易來源
  2015 $1,406,727 $1,250,000 $1,680,000 11 個交易來源
 31. 520I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1999 $103,167 $70,000 $128,000 6 個交易來源
  2000 $134,250 $78,000 $188,000 12 個交易來源
  2001 $198,000 $188,000 $218,000 7 個交易來源
  2011 $679,469 $500,000 $958,000 32 個交易來源
  2012 $729,590 $470,000 $998,000 183 個交易來源
  2013 $809,606 $468,000 $1,188,000 137 個交易來源
  2014 $905,623 $520,000 $1,238,000 154 個交易來源
  2015 $998,328 $690,000 $1,268,000 64 個交易來源
  2016 $1,131,081 $660,000 $1,498,000 86 個交易來源
  2017 $1,547,687 $1,200,000 $1,880,000 83 個交易來源
  2018 $1,592,133 $800,000 $2,120,000 30 個交易來源
  2019 $1,840,318 $980,000 $2,200,000 88 個交易來源
  2020 $2,297,846 $1,990,000 $2,880,000 91 個交易來源
 32. 520I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $156,250 $110,000 $218,000 8 個交易來源
  2003 $160,300 $33,000 $268,000 20 個交易來源
  2004 $213,905 $150,000 $239,000 21 個交易來源
  2005 $257,727 $190,000 $350,000 11 個交易來源
 33. 523I 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $648,189 $450,000 $858,000 169 個交易來源
 34. 525I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1994 $113,833 $100,000 $128,000 6 個交易來源
  2001 $171,231 $136,000 $428,000 13 個交易來源
  2003 $203,571 $90,000 $260,000 14 個交易來源
  2004 $222,449 $130,000 $328,000 49 個交易來源
  2005 $274,739 $238,000 $389,000 23 個交易來源
  2006 $286,139 $235,000 $386,000 36 個交易來源
  2007 $302,724 $140,000 $448,000 29 個交易來源
 35. 528I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 36. 530I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $272,800 $158,000 $368,000 20 個交易來源
  2004 $278,514 $178,000 $388,000 37 個交易來源
  2005 $311,045 $98,000 $638,000 22 個交易來源
  2006 $359,600 $298,000 $458,000 40 個交易來源
  2007 $385,000 $290,000 $560,000 31 個交易來源
  2008 $410,000 $338,000 $458,000 10 個交易來源
  2017 $1,846,889 $1,580,000 $2,180,000 9 個交易來源
 37. 535I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $677,814 $358,000 $888,000 43 個交易來源
  2011 $712,708 $568,000 $1,050,000 24 個交易來源
  2012 $813,313 $685,000 $920,000 16 個交易來源
  2014 $1,140,400 $1,000,000 $1,380,000 15 個交易來源
 38. 550I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 39. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $773,333 $760,000 $790,000 9 個交易來源
 40. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 41. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $953,870 $10,000 $1,189,000 23 個交易來源
  2012 $1,140,000 $1,000,000 $1,380,000 6 個交易來源
  2014 $1,490,500 $1,380,000 $1,598,000 8 個交易來源
 42. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $1,144,788 $1,020,000 $1,328,000 33 個交易來源
  2013 $1,293,588 $950,000 $1,582,000 34 個交易來源
  2014 $1,413,077 $1,280,000 $1,590,000 39 個交易來源
  2015 $1,571,776 $1,330,000 $1,889,000 98 個交易來源
  2016 $1,794,214 $1,650,000 $1,980,000 28 個交易來源
 43. 730LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $258,286 $198,000 $298,000 7 個交易來源
 44. 735LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $170,750 $108,000 $188,000 8 個交易來源
  2003 $195,526 $98,000 $400,000 19 個交易來源
  2004 $289,789 $90,000 $1,280,000 19 個交易來源
 45. 740LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $227,333 $130,000 $298,000 30 個交易來源
  2006 $257,667 $158,000 $335,000 39 個交易來源
  2007 $322,171 $188,000 $468,000 41 個交易來源
  2008 $330,653 $208,000 $460,000 49 個交易來源
 46. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $279,455 $130,000 $439,000 11 個交易來源
 47. M2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,207,385 $1,068,000 $1,350,000 26 個交易來源
  2015 $1,263,645 $1,060,000 $1,950,000 31 個交易來源
  2016 $1,703,238 $998,000 $2,080,000 42 個交易來源
  2017 $1,894,373 $1,488,000 $2,288,000 59 個交易來源
  2018 $2,493,793 $1,798,000 $3,090,000 29 個交易來源
  2019 $2,841,532 $2,280,000 $3,300,000 47 個交易來源
  2020 $3,223,714 $2,200,000 $4,300,000 7 個交易來源
 48. M3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $678,667 $500,000 $858,000 30 個交易來源
  2003 $833,143 $688,000 $950,000 7 個交易來源
 49. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $1,081,464 $698,000 $1,458,000 56 個交易來源
  2009 $1,214,800 $98,000 $1,600,000 25 個交易來源
  2010 $1,395,967 $880,000 $1,820,000 30 個交易來源
  2013 $1,590,000 $1,390,000 $1,880,000 7 個交易來源
 50. X1 SDRIVE18I 1.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $967,438 $850,000 $998,000 16 個交易來源
  2016 $992,218 $693,000 $1,198,000 78 個交易來源
  2017 $1,058,440 $735,000 $1,250,000 141 個交易來源
  2018 $1,180,500 $750,000 $1,360,000 66 個交易來源
  2019 $1,347,561 $1,156,000 $1,468,000 41 個交易來源
  2020 $1,497,073 $1,350,000 $1,680,000 82 個交易來源
 51. X1 SDRIVE20I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $495,432 $280,000 $668,000 37 個交易來源
  2011 $545,735 $280,000 $698,000 117 個交易來源
  2012 $605,151 $366,000 $790,000 86 個交易來源
  2013 $672,423 $357,000 $798,000 71 個交易來源
  2014 $766,821 $460,000 $990,000 56 個交易來源
  2015 $911,770 $550,000 $1,250,000 74 個交易來源
  2016 $1,028,373 $690,000 $1,288,000 134 個交易來源
  2017 $1,120,881 $720,000 $1,398,000 67 個交易來源
  2018 $1,295,345 $1,100,000 $1,458,000 29 個交易來源
  2019 $1,557,500 $1,350,000 $1,750,000 44 個交易來源
  2020 $1,742,174 $1,598,000 $1,790,000 23 個交易來源
 52. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $551,250 $380,000 $636,000 56 個交易來源
  2011 $538,083 $280,000 $750,000 24 個交易來源
  2012 $645,250 $520,000 $698,000 8 個交易來源
 53. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $212,571 $168,000 $230,000 7 個交易來源
  2007 $343,000 $328,000 $358,000 8 個交易來源
  2008 $322,471 $268,000 $428,000 17 個交易來源
  2010 $459,316 $398,000 $559,000 19 個交易來源
 54. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $227,889 $155,000 $348,000 9 個交易來源
  2007 $334,077 $137,000 $398,000 13 個交易來源
  2010 $560,000 $498,000 $680,000 13 個交易來源
  2011 $665,294 $498,000 $838,000 34 個交易來源
  2012 $843,923 $580,000 $998,000 13 個交易來源
  2014 $973,130 $788,000 $1,180,000 23 個交易來源
  2017 $2,361,000 $2,280,000 $2,480,000 8 個交易來源
  2018 $2,411,515 $1,720,000 $2,580,000 68 個交易來源
  2019 $2,647,133 $1,888,000 $3,950,000 30 個交易來源
 55. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $136,333 $55,000 $208,000 6 個交易來源
  2002 $111,043 $88,000 $158,000 23 個交易來源
  2003 $235,172 $125,000 $330,000 29 個交易來源
  2004 $248,105 $148,000 $498,000 19 個交易來源
  2005 $226,333 $180,000 $298,000 48 個交易來源
  2006 $293,324 $190,000 $399,000 68 個交易來源
  2007 $415,976 $238,000 $588,000 82 個交易來源
  2008 $441,900 $300,000 $630,000 120 個交易來源
  2009 $510,829 $368,000 $695,000 82 個交易來源
  2010 $635,957 $428,000 $850,000 115 個交易來源
  2011 $712,786 $500,000 $888,000 28 個交易來源
  2012 $755,600 $500,000 $900,000 15 個交易來源
  2013 $888,571 $780,000 $1,000,000 7 個交易來源
  2014 $1,286,618 $898,000 $1,768,000 55 個交易來源
  2018 $2,844,875 $2,390,000 $3,280,000 16 個交易來源
  2019 $2,984,077 $2,000,000 $4,050,000 104 個交易來源
  2020 $3,203,222 $2,990,000 $4,468,000 18 個交易來源
 56. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $213,333 $179,000 $238,000 6 個交易來源
  2005 $195,429 $180,000 $288,000 7 個交易來源
  2010 $856,000 $759,000 $998,000 7 個交易來源
  2015 $2,485,500 $2,380,000 $2,780,000 20 個交易來源
 57. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $409,435 $238,000 $498,000 23 個交易來源
 58. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $783,676 $498,000 $890,000 37 個交易來源
  2013 $1,004,114 $688,000 $1,290,000 35 個交易來源
  2014 $1,247,231 $998,000 $1,460,000 39 個交易來源
  2015 $1,432,444 $1,180,000 $1,680,000 18 個交易來源
  2016 $1,512,833 $1,338,000 $1,598,000 12 個交易來源
  2018 $2,661,333 $2,508,000 $2,880,000 6 個交易來源
 59. X5 XDRIVE35I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $663,525 $470,000 $858,000 80 個交易來源
  2011 $659,076 $450,000 $898,000 92 個交易來源
  2012 $805,227 $658,000 $900,000 44 個交易來源
  2013 $1,005,033 $10,000 $1,298,000 30 個交易來源
  2014 $1,326,360 $820,000 $1,580,000 89 個交易來源
  2015 $1,385,923 $780,000 $1,688,000 52 個交易來源
  2016 $1,702,133 $1,388,000 $1,780,000 15 個交易來源
  2017 $1,791,375 $1,650,000 $1,990,000 16 個交易來源
 60. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $813,200 $590,000 $1,120,000 15 個交易來源
  2009 $766,806 $585,000 $1,104,000 103 個交易來源
  2010 $783,099 $500,000 $960,000 71 個交易來源
  2011 $890,306 $688,000 $1,200,000 111 個交易來源
  2012 $957,578 $680,000 $1,180,000 109 個交易來源
  2013 $1,067,429 $920,000 $1,500,000 56 個交易來源
  2014 $1,314,034 $770,000 $1,750,000 29 個交易來源
  2015 $1,591,026 $910,000 $1,898,000 151 個交易來源
  2016 $1,899,295 $1,398,000 $2,760,000 44 個交易來源
  2017 $1,992,087 $1,696,000 $2,200,000 46 個交易來源
  2018 $2,392,800 $2,098,000 $2,800,000 10 個交易來源
  2019 $3,510,818 $2,680,000 $3,880,000 22 個交易來源
  2020 $3,689,733 $3,250,000 $3,880,000 60 個交易來源
 61. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $813,200 $450,000 $1,080,000 15 個交易來源
  2011 $933,733 $766,000 $1,080,000 15 個交易來源
  2012 $1,215,200 $1,030,000 $1,438,000 10 個交易來源
  2014 $2,016,286 $1,698,000 $2,280,000 7 個交易來源
  2015 $2,481,429 $2,280,000 $2,690,000 7 個交易來源
 62. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 63. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $715,333 $600,000 $798,000 12 個交易來源
  2010 $762,333 $660,000 $828,000 6 個交易來源
  2011 $787,625 $720,000 $800,000 16 個交易來源
 64. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $410,529 $270,000 $488,000 17 個交易來源
  2006 $622,000 $450,000 $780,000 12 個交易來源
  2007 $517,111 $488,000 $720,000 9 個交易來源
  2009 $757,071 $628,000 $888,000 28 個交易來源
  2010 $804,824 $628,000 $900,000 17 個交易來源
 65. 116I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 66. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 67. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 68. 316TI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 69. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 70. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 71. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 72. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 73. 420I CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 74. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 75. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 76. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 77. I3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 78. M235I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 79. X1 sDrive18i 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 80. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 81. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 82. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 83. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 84. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易