1. BMW 寶馬 中古車價格

  2005 BMW 320I 2.0 網上放售平均價 NTD$240,132
  2005 BMW 320I 2.0
  網上放售平均價 NTD$240,132
 2. 回應 @verbat
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 3. 更多車文...
 1. 116I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $557,026 $358,000 $658,000 38 個交易來源
  2013 $609,558 $388,000 $768,000 86 個交易來源
  2014 $657,325 $368,000 $800,000 83 個交易來源
 2. 118I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $518,154 $300,000 $698,000 13 個交易來源
  2012 $582,240 $318,000 $698,000 50 個交易來源
  2013 $671,162 $480,000 $870,000 68 個交易來源
  2014 $651,382 $388,000 $800,000 34 個交易來源
  2015 $742,897 $428,000 $958,000 29 個交易來源
 3. 118I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $387,000 $298,000 $428,000 6 個交易來源
  2010 $433,462 $268,000 $530,000 39 個交易來源
  2011 $446,400 $398,000 $488,000 10 個交易來源
 4. 120I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $249,745 $139,000 $328,000 47 個交易來源
  2006 $274,655 $60,000 $388,000 29 個交易來源
  2007 $302,964 $68,000 $368,000 28 個交易來源
  2008 $331,615 $230,000 $438,000 13 個交易來源
  2009 $388,857 $332,000 $468,000 7 個交易來源
  2010 $436,500 $388,000 $489,000 6 個交易來源
  2011 $489,333 $380,000 $588,000 9 個交易來源
  2017 $1,116,000 $970,000 $1,220,000 12 個交易來源
  2018 $1,234,250 $1,180,000 $1,288,000 8 個交易來源
  2019 $1,252,000 $900,000 $1,388,000 12 個交易來源
 5. 130I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 6. 135I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $591,833 $500,000 $689,000 6 個交易來源
 7. 316I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $680,421 $368,000 $1,035,000 57 個交易來源
  2014 $753,833 $550,000 $930,000 24 個交易來源
  2015 $806,514 $520,000 $980,000 35 個交易來源
 8. 318CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 9. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 10. 318I 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $112,769 $58,000 $150,000 13 個交易來源
 11. 318I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $131,724 $50,000 $188,000 29 個交易來源
  2003 $175,268 $98,000 $258,000 41 個交易來源
  2004 $177,939 $108,000 $230,000 33 個交易來源
  2005 $195,600 $120,000 $268,000 15 個交易來源
 12. 320I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1999 $137,250 $68,000 $198,000 12 個交易來源
  2005 $240,132 $129,000 $348,000 53 個交易來源
  2006 $262,667 $148,000 $388,000 168 個交易來源
  2007 $312,758 $188,000 $458,000 95 個交易來源
  2008 $327,785 $188,000 $488,000 79 個交易來源
  2009 $425,039 $218,000 $528,000 51 個交易來源
  2010 $420,474 $230,000 $568,000 116 個交易來源
  2011 $498,000 $268,000 $698,000 59 個交易來源
  2012 $701,025 $500,000 $860,000 80 個交易來源
  2013 $797,590 $628,000 $1,088,000 78 個交易來源
  2014 $870,936 $520,000 $1,198,000 78 個交易來源
  2015 $972,286 $499,000 $1,420,000 63 個交易來源
  2016 $1,107,672 $758,000 $1,600,000 61 個交易來源
  2017 $1,339,074 $750,000 $1,680,000 27 個交易來源
  2018 $1,397,500 $850,000 $1,988,000 24 個交易來源
  2019 $1,875,514 $1,680,000 $2,030,000 37 個交易來源
  2020 $1,985,000 $1,890,000 $2,080,000 8 個交易來源
 13. 320I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $150,000 $98,000 $185,000 7 個交易來源
  2002 $121,300 $30,000 $188,000 10 個交易來源
  2003 $169,000 $120,000 $259,000 10 個交易來源
  2004 $168,667 $50,000 $228,000 6 個交易來源
 14. 320I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $882,818 $698,000 $1,050,000 22 個交易來源
  2014 $958,038 $550,000 $1,110,000 53 個交易來源
  2015 $1,072,267 $880,000 $1,358,000 15 個交易來源
  2016 $1,255,000 $1,150,000 $1,338,000 18 個交易來源
  2017 $1,603,958 $1,330,000 $6,666,000 24 個交易來源
  2018 $1,597,000 $850,000 $1,860,000 8 個交易來源
 15. 323CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $112,308 $50,000 $230,000 13 個交易來源
 16. 323I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $279,050 $70,000 $468,000 20 個交易來源
  2006 $304,378 $168,000 $416,000 45 個交易來源
  2007 $319,960 $198,000 $400,000 50 個交易來源
  2008 $314,903 $180,000 $428,000 31 個交易來源
  2009 $410,947 $328,000 $528,000 19 個交易來源
  2010 $453,429 $350,000 $628,000 21 個交易來源
  2011 $419,815 $150,000 $588,000 27 個交易來源
 17. 325CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 18. 325I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $266,964 $150,000 $400,000 28 個交易來源
  2006 $243,857 $70,000 $368,000 28 個交易來源
  2007 $347,000 $130,000 $458,000 14 個交易來源
  2008 $381,455 $250,000 $478,000 11 個交易來源
 19. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 20. 328I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 21. 328I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $761,679 $398,000 $1,050,000 343 個交易來源
  2013 $824,245 $400,000 $1,200,000 351 個交易來源
  2014 $961,748 $598,000 $1,380,000 151 個交易來源
  2015 $1,130,548 $698,000 $1,650,000 126 個交易來源
  2016 $1,273,808 $950,000 $1,680,000 125 個交易來源
 22. 330I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,372,000 $1,000,000 $1,658,000 18 個交易來源
  2017 $1,785,077 $1,388,000 $1,990,000 13 個交易來源
  2018 $2,009,667 $1,880,000 $2,138,000 12 個交易來源
  2019 $2,021,241 $1,680,000 $2,660,000 87 個交易來源
 23. 335I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $404,000 $340,000 $498,000 11 個交易來源
  2007 $452,433 $270,000 $650,000 60 個交易來源
  2008 $474,475 $288,000 $598,000 40 個交易來源
  2009 $587,143 $518,000 $700,000 7 個交易來源
  2012 $1,000,500 $778,000 $1,158,000 12 個交易來源
  2013 $1,057,929 $950,000 $1,180,000 14 個交易來源
 24. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $595,000 $425,000 $790,000 13 個交易來源
  2008 $573,143 $458,000 $780,000 14 個交易來源
 25. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $490,000 $350,000 $558,000 7 個交易來源
  2007 $436,024 $278,000 $588,000 41 個交易來源
  2008 $438,136 $48,000 $638,000 22 個交易來源
  2009 $544,857 $298,000 $678,000 14 個交易來源
 26. 335I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,470,000 $1,450,000 $1,490,000 8 個交易來源
 27. 420I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,003,658 $700,000 $1,480,000 38 個交易來源
  2015 $1,189,909 $1,000,000 $1,350,000 22 個交易來源
  2016 $1,239,391 $800,000 $1,400,000 23 個交易來源
  2017 $1,388,571 $1,258,000 $1,590,000 7 個交易來源
 28. 420I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,020,320 $530,000 $1,180,000 25 個交易來源
  2015 $1,133,200 $900,000 $1,238,000 25 個交易來源
  2016 $1,257,393 $900,000 $1,380,000 28 個交易來源
  2017 $1,391,250 $1,080,000 $1,530,000 32 個交易來源
  2018 $1,634,696 $1,498,000 $1,790,000 23 個交易來源
  2019 $1,720,667 $1,660,000 $1,790,000 15 個交易來源
 29. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,138,615 $980,000 $1,288,000 13 個交易來源
  2014 $1,223,288 $888,000 $1,588,000 59 個交易來源
  2015 $1,316,310 $938,000 $1,680,000 87 個交易來源
  2016 $1,431,318 $920,000 $1,630,000 44 個交易來源
 30. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,431,667 $1,290,000 $1,580,000 15 個交易來源
  2015 $1,473,333 $1,350,000 $1,580,000 6 個交易來源
 31. 520I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $746,389 $500,000 $958,000 36 個交易來源
  2012 $782,827 $450,000 $1,680,000 81 個交易來源
  2013 $856,328 $568,000 $1,108,000 58 個交易來源
  2014 $921,444 $468,000 $1,298,000 72 個交易來源
  2015 $1,122,103 $750,000 $1,320,000 39 個交易來源
  2016 $1,092,846 $520,000 $1,550,000 26 個交易來源
  2017 $1,670,080 $1,180,000 $1,880,000 25 個交易來源
  2018 $1,891,385 $1,350,000 $2,190,000 13 個交易來源
  2019 $1,984,870 $1,200,000 $2,290,000 69 個交易來源
 32. 520I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $171,667 $110,000 $220,000 9 個交易來源
  2003 $185,250 $33,000 $268,000 12 個交易來源
  2004 $203,000 $108,000 $328,000 16 個交易來源
  2005 $290,000 $258,000 $350,000 8 個交易來源
 33. 523I 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $689,983 $458,000 $888,000 59 個交易來源
 34. 525I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $150,167 $129,000 $188,000 6 個交易來源
  2002 $194,500 $50,000 $580,000 8 個交易來源
  2003 $253,647 $128,000 $889,000 17 個交易來源
  2004 $246,605 $138,000 $350,000 38 個交易來源
  2005 $317,545 $270,000 $420,000 11 個交易來源
  2006 $319,261 $98,000 $388,000 23 個交易來源
 35. 528I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 36. 530I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $315,778 $218,000 $398,000 9 個交易來源
  2004 $255,864 $80,000 $328,000 22 個交易來源
  2005 $456,000 $298,000 $638,000 15 個交易來源
  2006 $379,714 $268,000 $500,000 14 個交易來源
  2007 $467,053 $318,000 $880,000 19 個交易來源
  2008 $461,500 $388,000 $528,000 8 個交易來源
 37. 535I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $750,690 $600,000 $880,000 29 個交易來源
  2011 $791,280 $600,000 $998,000 25 個交易來源
  2012 $892,538 $668,000 $1,160,000 13 個交易來源
  2014 $1,195,000 $1,158,000 $1,350,000 6 個交易來源
 38. 550I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 39. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 40. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 41. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $1,210,545 $1,080,000 $1,300,000 11 個交易來源
  2012 $1,085,455 $1,030,000 $1,250,000 11 個交易來源
 42. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $1,292,000 $1,150,000 $1,430,000 9 個交易來源
  2013 $1,395,600 $1,250,000 $1,680,000 15 個交易來源
  2014 $1,501,867 $1,230,000 $1,830,000 15 個交易來源
  2015 $1,784,615 $1,580,000 $2,198,000 26 個交易來源
  2016 $1,920,000 $1,750,000 $2,080,000 7 個交易來源
 43. 730LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 44. 735LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $156,300 $128,000 $188,000 10 個交易來源
  2003 $171,063 $98,000 $400,000 16 個交易來源
  2004 $196,733 $138,000 $280,000 15 個交易來源
 45. 740LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $295,368 $198,000 $450,000 19 個交易來源
  2006 $291,966 $198,000 $520,000 29 個交易來源
  2007 $363,833 $210,000 $498,000 30 個交易來源
  2008 $399,394 $288,000 $560,000 33 個交易來源
 46. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 47. M2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,302,882 $1,050,000 $1,400,000 34 個交易來源
  2015 $1,308,727 $1,248,000 $1,458,000 11 個交易來源
  2016 $1,948,119 $1,300,000 $2,260,000 59 個交易來源
  2017 $2,068,316 $1,548,000 $2,450,000 38 個交易來源
  2018 $2,881,778 $2,380,000 $3,320,000 18 個交易來源
  2019 $3,034,750 $2,980,000 $3,300,000 8 個交易來源
 48. M3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $725,000 $500,000 $890,000 16 個交易來源
  2003 $814,000 $708,000 $990,000 6 個交易來源
 49. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $1,076,535 $780,000 $1,395,000 43 個交易來源
  2009 $1,257,136 $990,000 $1,600,000 22 個交易來源
  2010 $1,428,000 $900,000 $1,900,000 20 個交易來源
  2011 $1,408,061 $1,120,000 $1,890,000 33 個交易來源
 50. X1 SDRIVE18I 1.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $977,500 $868,000 $1,050,000 8 個交易來源
  2016 $1,011,256 $600,000 $1,198,000 43 個交易來源
  2017 $1,086,514 $580,000 $1,288,000 35 個交易來源
  2018 $1,263,649 $750,000 $1,398,000 37 個交易來源
  2019 $1,452,441 $1,360,000 $1,570,000 34 個交易來源
 51. X1 sDrive18i 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 52. X1 SDRIVE20I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $555,750 $498,000 $638,000 12 個交易來源
  2011 $617,364 $440,000 $888,000 55 個交易來源
  2012 $624,733 $398,000 $790,000 45 個交易來源
  2013 $731,875 $498,000 $858,000 32 個交易來源
  2014 $818,842 $698,000 $1,120,000 19 個交易來源
  2015 $932,633 $698,000 $1,250,000 30 個交易來源
  2016 $1,148,230 $880,000 $1,670,000 61 個交易來源
  2017 $1,241,900 $890,000 $1,498,000 40 個交易來源
  2018 $1,374,609 $1,010,000 $1,620,000 23 個交易來源
  2019 $1,635,500 $1,470,000 $1,780,000 28 個交易來源
 53. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $570,707 $380,000 $850,000 41 個交易來源
  2011 $625,667 $498,000 $760,000 21 個交易來源
 54. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $510,750 $438,000 $688,000 20 個交易來源
 55. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $238,333 $180,000 $358,000 6 個交易來源
  2007 $385,429 $350,000 $438,000 14 個交易來源
  2010 $550,857 $498,000 $618,000 7 個交易來源
  2011 $772,786 $516,000 $990,000 42 個交易來源
  2012 $860,789 $650,000 $998,000 19 個交易來源
  2019 $3,504,154 $1,888,000 $4,560,000 13 個交易來源
 56. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $142,750 $88,000 $188,000 8 個交易來源
  2002 $153,111 $98,000 $238,000 18 個交易來源
  2003 $258,381 $110,000 $358,000 21 個交易來源
  2004 $248,563 $188,000 $350,000 16 個交易來源
  2005 $284,800 $180,000 $368,000 30 個交易來源
  2006 $315,450 $190,000 $458,000 40 個交易來源
  2007 $490,468 $350,000 $698,000 47 個交易來源
  2008 $518,570 $300,000 $728,000 86 個交易來源
  2009 $565,612 $368,000 $778,000 49 個交易來源
  2010 $685,852 $428,000 $958,000 61 個交易來源
  2011 $741,944 $380,000 $1,080,000 18 個交易來源
  2012 $818,000 $500,000 $1,058,000 7 個交易來源
  2014 $1,406,310 $429,000 $1,998,000 29 個交易來源
  2015 $1,539,067 $1,358,000 $1,780,000 15 個交易來源
  2018 $2,884,273 $2,680,000 $3,280,000 22 個交易來源
  2019 $3,093,333 $2,880,000 $3,290,000 27 個交易來源
 57. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $2,783,333 $2,780,000 $2,790,000 6 個交易來源
 58. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $516,222 $250,000 $750,000 9 個交易來源
 59. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $860,636 $698,000 $938,000 22 個交易來源
  2013 $1,157,588 $828,000 $1,480,000 17 個交易來源
  2014 $1,333,308 $1,000,000 $1,590,000 13 個交易來源
  2015 $1,457,200 $1,298,000 $1,580,000 10 個交易來源
  2018 $2,757,143 $2,680,000 $2,980,000 14 個交易來源
 60. X5 XDRIVE35I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $765,409 $600,000 $980,000 44 個交易來源
  2011 $817,926 $456,000 $998,000 27 個交易來源
  2012 $830,538 $660,000 $988,000 26 個交易來源
  2013 $1,059,000 $966,000 $1,398,000 8 個交易來源
  2014 $1,397,227 $1,199,000 $1,688,000 75 個交易來源
  2015 $1,431,491 $950,000 $1,780,000 53 個交易來源
  2016 $1,799,143 $1,698,000 $1,980,000 7 個交易來源
  2017 $1,827,692 $1,720,000 $1,990,000 13 個交易來源
 61. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $738,857 $580,000 $838,000 7 個交易來源
  2009 $818,680 $650,000 $950,000 50 個交易來源
  2010 $852,026 $690,000 $1,008,000 38 個交易來源
  2011 $972,230 $750,000 $1,250,000 61 個交易來源
  2012 $1,109,082 $888,000 $1,280,000 49 個交易來源
  2013 $1,119,654 $713,000 $1,230,000 26 個交易來源
  2014 $1,316,174 $1,100,000 $1,750,000 23 個交易來源
  2015 $1,675,074 $925,000 $2,050,000 68 個交易來源
  2016 $1,928,313 $1,680,000 $2,180,000 32 個交易來源
  2017 $2,074,000 $1,750,000 $2,288,000 18 個交易來源
  2018 $2,678,182 $2,480,000 $3,030,000 22 個交易來源
 62. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $910,000 $500,000 $1,180,000 9 個交易來源
 63. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 64. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $738,400 $638,000 $900,000 10 個交易來源
  2010 $641,538 $250,000 $798,000 13 個交易來源
  2011 $756,667 $680,000 $928,000 12 個交易來源
 65. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $405,667 $350,000 $498,000 6 個交易來源
  2009 $739,845 $520,000 $888,000 58 個交易來源
  2010 $811,600 $628,000 $980,000 10 個交易來源
 66. 116I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 67. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 68. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 69. 316TI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 70. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 71. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 72. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 73. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 74. 420I CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 75. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 76. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 77. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 78. I3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 79. M235I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 80. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 81. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 82. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 83. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 84. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易