1. BMW 寶馬 中古車價格

  2012 BMW 116I 1.6 網上放售平均價 NTD$533,817
  2012 BMW 116I 1.6
  網上放售平均價 NTD$533,817
 2. 回應 @verbat
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 3. 更多車文...
 1. 116I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $533,817 $358,000 $698,000 60 個交易來源
  2013 $595,759 $388,000 $738,000 158 個交易來源
  2014 $645,431 $428,000 $778,000 116 個交易來源
 2. 118I 1.6
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $462,813 $300,000 $688,000 32 個交易來源
  2012 $581,758 $360,000 $738,000 95 個交易來源
  2013 $641,878 $350,000 $790,000 74 個交易來源
  2014 $686,909 $478,000 $808,000 44 個交易來源
  2015 $669,176 $446,000 $850,000 51 個交易來源
 3. 118I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $432,455 $298,000 $530,000 33 個交易來源
  2011 $443,588 $360,000 $600,000 17 個交易來源
 4. 120I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $224,879 $139,000 $298,000 66 個交易來源
  2006 $266,240 $188,000 $370,000 50 個交易來源
  2007 $290,586 $168,000 $338,000 29 個交易來源
  2008 $326,429 $288,000 $398,000 21 個交易來源
  2009 $361,161 $232,000 $428,000 31 個交易來源
  2016 $878,182 $790,000 $988,000 22 個交易來源
  2017 $1,014,105 $928,000 $1,120,000 19 個交易來源
  2018 $1,164,870 $1,080,000 $1,230,000 23 個交易來源
  2019 $1,245,455 $900,000 $1,360,000 22 個交易來源
 5. 130I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $626,000 $568,000 $728,000 6 個交易來源
  2007 $419,100 $288,000 $568,000 10 個交易來源
 6. 135I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $536,471 $380,000 $750,000 17 個交易來源
  2012 $784,833 $680,000 $1,350,000 12 個交易來源
  2013 $940,714 $859,000 $1,050,000 7 個交易來源
  2014 $991,857 $868,000 $1,098,000 7 個交易來源
 7. 316I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $631,247 $368,000 $778,000 97 個交易來源
  2014 $709,909 $545,000 $868,000 88 個交易來源
  2015 $732,581 $400,000 $920,000 31 個交易來源
 8. 318CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 9. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 10. 318I 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1998 $125,333 $88,000 $168,000 6 個交易來源
  1999 $107,167 $80,000 $138,000 6 個交易來源
  2000 $113,889 $98,000 $128,000 9 個交易來源
  2001 $140,500 $88,000 $198,000 10 個交易來源
 11. 318I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $132,033 $78,000 $188,000 61 個交易來源
  2003 $174,469 $98,000 $238,000 32 個交易來源
  2004 $154,864 $80,000 $208,000 44 個交易來源
  2020 $1,747,265 $1,650,000 $1,890,000 34 個交易來源
 12. 320I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  1998 $125,375 $51,000 $190,000 8 個交易來源
  1999 $165,889 $119,000 $198,000 9 個交易來源
  2000 $119,833 $90,000 $166,000 12 個交易來源
  2005 $225,603 $129,000 $328,000 146 個交易來源
  2006 $252,568 $135,000 $383,000 227 個交易來源
  2007 $292,413 $169,000 $438,000 143 個交易來源
  2008 $302,191 $180,000 $428,000 110 個交易來源
  2009 $405,597 $265,000 $588,000 72 個交易來源
  2010 $395,811 $208,000 $588,000 143 個交易來源
  2011 $468,327 $260,000 $660,000 101 個交易來源
  2012 $674,654 $520,000 $880,000 130 個交易來源
  2013 $788,785 $520,000 $1,080,000 107 個交易來源
  2014 $840,837 $480,000 $1,098,000 92 個交易來源
  2015 $947,781 $698,000 $1,350,000 114 個交易來源
  2016 $1,058,081 $584,000 $1,490,000 99 個交易來源
  2017 $1,195,966 $740,000 $1,480,000 58 個交易來源
  2018 $1,342,927 $850,000 $1,650,000 41 個交易來源
  2019 $1,725,625 $1,480,000 $1,920,000 16 個交易來源
  2020 $1,913,913 $1,580,000 $2,150,000 92 個交易來源
 13. 320I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $151,250 $88,000 $178,000 12 個交易來源
  2003 $168,462 $120,000 $258,000 13 個交易來源
  2004 $187,400 $128,000 $220,000 10 個交易來源
 14. 320I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $829,672 $639,000 $980,000 58 個交易來源
  2014 $941,926 $758,000 $1,080,000 54 個交易來源
  2015 $1,047,880 $808,000 $1,190,000 25 個交易來源
  2016 $1,192,953 $637,000 $1,298,000 43 個交易來源
  2017 $1,352,194 $1,088,000 $1,430,000 31 個交易來源
  2018 $1,254,750 $850,000 $1,688,000 12 個交易來源
 15. 323CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 16. 323I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $257,342 $198,000 $378,000 38 個交易來源
  2006 $280,512 $190,000 $416,000 43 個交易來源
  2007 $285,453 $150,000 $398,000 75 個交易來源
  2008 $330,476 $180,000 $428,000 21 個交易來源
  2009 $408,000 $338,000 $458,000 17 個交易來源
  2010 $448,104 $350,000 $628,000 48 個交易來源
  2011 $461,189 $248,000 $580,000 37 個交易來源
 17. 325CI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $389,429 $348,000 $458,000 7 個交易來源
 18. 325I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $257,481 $190,000 $328,000 27 個交易來源
  2006 $281,056 $200,000 $380,000 18 個交易來源
  2007 $342,438 $258,000 $508,000 16 個交易來源
 19. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 20. 328I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 21. 328I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $764,000 $726,000 $910,000 11 個交易來源
  2012 $714,077 $388,000 $1,050,000 534 個交易來源
  2013 $786,870 $400,000 $1,150,000 630 個交易來源
  2014 $884,866 $488,000 $1,330,000 299 個交易來源
  2015 $1,078,782 $558,000 $1,630,000 206 個交易來源
  2016 $1,276,132 $680,000 $1,628,000 106 個交易來源
 22. 330I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2016 $1,531,886 $1,198,000 $1,830,000 35 個交易來源
  2017 $1,590,682 $850,000 $1,990,000 66 個交易來源
  2018 $1,958,435 $1,830,000 $2,230,000 23 個交易來源
  2019 $1,804,887 $1,300,000 $2,600,000 444 個交易來源
  2020 $1,944,839 $1,590,000 $2,390,000 31 個交易來源
 23. 335I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2006 $388,682 $298,000 $600,000 22 個交易來源
  2007 $413,313 $330,000 $600,000 64 個交易來源
  2008 $463,400 $300,000 $668,000 40 個交易來源
  2009 $540,353 $368,000 $638,000 17 個交易來源
  2012 $995,913 $758,000 $1,080,000 23 個交易來源
  2013 $1,070,533 $950,000 $1,180,000 15 個交易來源
 24. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $510,667 $380,000 $588,000 9 個交易來源
  2008 $619,556 $458,000 $780,000 9 個交易來源
  2009 $549,214 $248,000 $930,000 14 個交易來源
 25. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $433,478 $300,000 $588,000 46 個交易來源
  2008 $482,857 $388,000 $638,000 14 個交易來源
  2009 $529,818 $200,000 $650,000 22 個交易來源
  2010 $648,600 $400,000 $878,000 10 個交易來源
  2011 $747,143 $650,000 $880,000 7 個交易來源
 26. 335I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 27. 420I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $961,494 $688,000 $1,280,000 85 個交易來源
  2015 $1,052,864 $776,000 $1,458,000 59 個交易來源
  2016 $1,205,600 $888,000 $1,520,000 65 個交易來源
 28. 420I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $976,022 $550,000 $1,190,000 46 個交易來源
  2015 $1,092,750 $658,000 $1,368,000 40 個交易來源
  2016 $1,259,014 $1,050,000 $1,450,000 74 個交易來源
  2017 $1,365,256 $1,250,000 $1,530,000 43 個交易來源
  2018 $1,490,679 $1,180,000 $1,660,000 28 個交易來源
 29. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,088,459 $968,000 $1,288,000 37 個交易來源
  2014 $1,157,775 $790,000 $1,588,000 151 個交易來源
  2015 $1,201,714 $790,000 $1,458,000 140 個交易來源
  2016 $1,195,532 $640,000 $1,450,000 47 個交易來源
 30. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2013 $1,273,273 $1,198,000 $1,350,000 11 個交易來源
  2014 $1,454,276 $1,088,000 $1,780,000 29 個交易來源
  2015 $1,437,333 $1,288,000 $1,680,000 9 個交易來源
 31. 520I 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2000 $137,286 $78,000 $188,000 7 個交易來源
  2011 $695,042 $500,000 $958,000 24 個交易來源
  2012 $733,196 $470,000 $998,000 143 個交易來源
  2013 $838,747 $468,000 $1,188,000 83 個交易來源
  2014 $919,041 $530,000 $1,238,000 123 個交易來源
  2015 $1,030,000 $690,000 $1,268,000 43 個交易來源
  2016 $1,111,986 $750,000 $1,498,000 70 個交易來源
  2017 $1,563,640 $1,250,000 $1,880,000 50 個交易來源
  2018 $1,635,895 $10,000 $2,120,000 19 個交易來源
  2019 $1,877,609 $980,000 $2,200,000 69 個交易來源
  2020 $2,277,787 $2,030,000 $2,680,000 47 個交易來源
 32. 520I 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $160,118 $33,000 $268,000 17 個交易來源
  2004 $218,286 $150,000 $239,000 14 個交易來源
  2005 $271,000 $190,000 $350,000 6 個交易來源
 33. 523I 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $657,379 $450,000 $858,000 124 個交易來源
 34. 525I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2001 $172,727 $136,000 $428,000 11 個交易來源
  2003 $199,900 $90,000 $240,000 10 個交易來源
  2004 $229,119 $130,000 $350,000 42 個交易來源
  2005 $282,895 $238,000 $389,000 19 個交易來源
  2006 $305,269 $235,000 $386,000 26 個交易來源
  2007 $288,048 $140,000 $448,000 21 個交易來源
 35. 528I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 36. 530I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $289,444 $188,000 $368,000 18 個交易來源
  2004 $278,452 $158,000 $358,000 31 個交易來源
  2005 $351,333 $98,000 $638,000 15 個交易來源
  2006 $358,350 $298,000 $458,000 40 個交易來源
  2007 $396,680 $290,000 $560,000 25 個交易來源
  2008 $419,250 $338,000 $458,000 8 個交易來源
  2017 $1,920,571 $1,698,000 $2,180,000 7 個交易來源
 37. 535I GT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $720,290 $551,000 $888,000 31 個交易來源
  2011 $713,450 $578,000 $1,050,000 20 個交易來源
  2012 $835,083 $685,000 $920,000 12 個交易來源
  2014 $1,181,250 $1,098,000 $1,380,000 8 個交易來源
 38. 550I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 39. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $780,000 $760,000 $790,000 6 個交易來源
 40. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 41. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2011 $1,035,667 $10,000 $1,192,000 15 個交易來源
  2014 $1,490,500 $1,380,000 $1,598,000 8 個交易來源
 42. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $1,153,000 $1,038,000 $1,280,000 30 個交易來源
  2013 $1,332,700 $950,000 $1,582,000 20 個交易來源
  2014 $1,432,692 $1,280,000 $1,830,000 26 個交易來源
  2015 $1,658,807 $1,498,000 $1,889,000 57 個交易來源
  2016 $1,796,320 $1,688,000 $1,980,000 25 個交易來源
 43. 730LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $268,333 $238,000 $298,000 6 個交易來源
 44. 735LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $167,111 $108,000 $188,000 9 個交易來源
  2003 $192,000 $98,000 $400,000 16 個交易來源
  2004 $174,938 $90,000 $228,000 16 個交易來源
 45. 740LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $241,476 $130,000 $358,000 21 個交易來源
  2006 $273,290 $170,000 $335,000 31 個交易來源
  2007 $320,875 $188,000 $468,000 40 個交易來源
  2008 $349,949 $228,000 $498,000 39 個交易來源
 46. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $279,455 $130,000 $439,000 11 個交易來源
 47. M2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2014 $1,223,130 $1,050,000 $1,350,000 23 個交易來源
  2015 $1,249,393 $1,060,000 $1,950,000 28 個交易來源
  2016 $1,720,704 $1,160,000 $2,060,000 27 個交易來源
  2017 $1,943,385 $1,488,000 $2,288,000 39 個交易來源
  2018 $2,675,733 $2,280,000 $3,090,000 15 個交易來源
  2019 $2,831,636 $2,380,000 $3,300,000 33 個交易來源
 48. M3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $767,727 $500,000 $1,500,000 22 個交易來源
  2003 $832,222 $688,000 $950,000 9 個交易來源
 49. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $1,049,538 $698,000 $1,458,000 39 個交易來源
  2009 $1,206,667 $98,000 $1,600,000 18 個交易來源
  2010 $1,381,069 $600,000 $1,820,000 29 個交易來源
 50. X1 SDRIVE18I 1.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2015 $982,600 $920,000 $998,000 15 個交易來源
  2016 $1,018,526 $750,000 $1,198,000 57 個交易來源
  2017 $1,088,844 $735,000 $1,218,000 77 個交易來源
  2018 $1,210,022 $750,000 $1,360,000 45 個交易來源
  2019 $1,376,857 $1,156,000 $1,468,000 28 個交易來源
  2020 $1,522,255 $1,390,000 $1,680,000 47 個交易來源
 51. X1 SDRIVE20I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $519,552 $385,000 $668,000 29 個交易來源
  2011 $558,280 $385,000 $698,000 93 個交易來源
  2012 $605,693 $366,000 $790,000 75 個交易來源
  2013 $677,327 $357,000 $798,000 52 個交易來源
  2014 $791,512 $658,000 $990,000 41 個交易來源
  2015 $911,304 $550,000 $1,250,000 56 個交易來源
  2016 $1,042,788 $690,000 $1,288,000 99 個交易來源
  2017 $1,130,429 $720,000 $1,398,000 49 個交易來源
  2018 $1,325,227 $1,100,000 $1,458,000 22 個交易來源
  2019 $1,590,095 $1,400,000 $1,750,000 21 個交易來源
  2020 $1,755,333 $1,598,000 $1,790,000 12 個交易來源
 52. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $561,059 $380,000 $636,000 51 個交易來源
  2011 $577,900 $300,000 $750,000 20 個交易來源
  2012 $637,714 $520,000 $698,000 7 個交易來源
 53. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $342,286 $308,000 $358,000 7 個交易來源
  2008 $337,462 $275,000 $428,000 13 個交易來源
  2010 $492,714 $398,000 $559,000 14 個交易來源
 54. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2004 $232,143 $155,000 $348,000 7 個交易來源
  2007 $363,000 $288,000 $398,000 12 個交易來源
  2010 $559,529 $498,000 $680,000 17 個交易來源
  2011 $710,077 $516,000 $838,000 26 個交易來源
  2012 $859,071 $560,000 $998,000 14 個交易來源
  2014 $1,073,500 $988,000 $1,180,000 8 個交易來源
  2017 $2,344,000 $2,280,000 $2,480,000 7 個交易來源
  2018 $2,417,176 $2,280,000 $2,580,000 34 個交易來源
  2019 $3,242,640 $1,888,000 $4,320,000 25 個交易來源
 55. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2002 $137,630 $88,000 $250,000 27 個交易來源
  2003 $250,391 $150,000 $330,000 23 個交易來源
  2004 $255,333 $148,000 $498,000 15 個交易來源
  2005 $225,083 $180,000 $298,000 36 個交易來源
  2006 $301,759 $190,000 $399,000 54 個交易來源
  2007 $431,954 $285,000 $599,000 65 個交易來源
  2008 $461,670 $300,000 $630,000 88 個交易來源
  2009 $527,918 $368,000 $695,000 61 個交易來源
  2010 $655,112 $428,000 $850,000 89 個交易來源
  2011 $696,071 $480,000 $888,000 28 個交易來源
  2012 $756,143 $500,000 $900,000 14 個交易來源
  2014 $1,354,833 $1,130,000 $1,968,000 36 個交易來源
  2018 $2,852,000 $2,480,000 $3,280,000 9 個交易來源
  2019 $3,052,417 $2,580,000 $4,050,000 60 個交易來源
  2020 $3,325,333 $2,990,000 $4,468,000 9 個交易來源
 56. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2005 $198,000 $180,000 $288,000 6 個交易來源
  2011 $994,333 $850,000 $1,190,000 6 個交易來源
  2015 $2,520,667 $2,380,000 $2,780,000 15 個交易來源
 57. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2007 $424,667 $238,000 $498,000 15 個交易來源
 58. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2012 $829,786 $698,000 $898,000 28 個交易來源
  2013 $1,028,000 $688,000 $1,290,000 26 個交易來源
  2014 $1,282,000 $998,000 $1,460,000 22 個交易來源
  2015 $1,453,000 $1,238,000 $1,680,000 18 個交易來源
  2016 $1,507,667 $1,338,000 $1,580,000 6 個交易來源
  2018 $2,664,000 $2,508,000 $2,880,000 7 個交易來源
 59. X5 XDRIVE35I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2010 $668,215 $470,000 $858,000 65 個交易來源
  2011 $694,073 $450,000 $898,000 41 個交易來源
  2012 $809,083 $660,000 $890,000 36 個交易來源
  2013 $1,045,955 $10,000 $1,298,000 22 個交易來源
  2014 $1,329,224 $820,000 $1,580,000 67 個交易來源
  2015 $1,406,489 $780,000 $1,680,000 45 個交易來源
  2016 $1,687,667 $1,388,000 $1,780,000 6 個交易來源
  2017 $1,821,077 $1,680,000 $1,990,000 13 個交易來源
 60. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2008 $813,200 $590,000 $1,120,000 15 個交易來源
  2009 $789,163 $585,000 $1,104,000 86 個交易來源
  2010 $785,516 $520,000 $1,088,000 62 個交易來源
  2011 $890,798 $730,000 $1,200,000 84 個交易來源
  2012 $974,591 $750,000 $1,180,000 93 個交易來源
  2013 $1,072,268 $960,000 $1,250,000 41 個交易來源
  2014 $1,346,300 $770,000 $1,750,000 20 個交易來源
  2015 $1,609,093 $1,100,000 $1,898,000 107 個交易來源
  2016 $2,051,571 $1,420,000 $2,880,000 28 個交易來源
  2017 $2,028,576 $1,789,000 $2,200,000 33 個交易來源
  2019 $3,464,000 $2,680,000 $3,880,000 17 個交易來源
  2020 $3,801,071 $3,250,000 $3,880,000 28 個交易來源
 61. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $824,667 $460,000 $1,080,000 12 個交易來源
  2011 $996,000 $798,000 $1,080,000 9 個交易來源
  2015 $2,481,429 $2,280,000 $2,690,000 7 個交易來源
 62. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 63. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2009 $711,700 $600,000 $798,000 10 個交易來源
  2011 $788,667 $720,000 $800,000 9 個交易來源
 64. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
  2003 $386,300 $270,000 $488,000 10 個交易來源
  2006 $621,000 $450,000 $768,000 8 個交易來源
  2007 $517,111 $488,000 $720,000 9 個交易來源
  2009 $751,852 $628,000 $888,000 27 個交易來源
  2010 $802,000 $628,000 $900,000 16 個交易來源
  2019 $3,306,667 $3,180,000 $3,398,000 6 個交易來源
 65. 116I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 66. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 67. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 68. 316TI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 69. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 70. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 71. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 72. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 73. 420I CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 74. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 75. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 76. 750LI
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 77. I3
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 78. M235I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 79. X1 sDrive18i 2.0
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 80. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 81. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 82. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 83. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易
 84. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 網上交易