LEXUS 淩志 中古車價格

 1. 正在尋找台灣LEXUS淩志中古車的估價嗎?歡迎使用免費的328car中古車價格數據庫找出汽車型號的中古車價格,汽車型號包括 ES240 · ES350 · GS300 · GS350 · IS200 · IS250 · IS300(2.0T) · LS460 · LS600HL · RX300 · RX400H · RX450H

 2. 2005 LEXUS GS300

  中古車平均價 NTD$229,583

  2005 LEXUS GS300 中古車平均價 NTD$229,583
 3. 下載 328car HK
 1. ES240 (2400cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2011 15 369,733 328,000 458,000
  2012 9 312,000 240,000 350,000
 2. GS300 (3000cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  1999 9 89,556 50,000 168,000
  2005 36 229,583 150,000 298,000
  2006 9 247,000 86,000 290,000
 3. LS600HL (4969cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2008 19 366,263 298,000 399,000
  2010 6 481,667 380,000 658,000
 4. RX300 (3000cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2002 9 131,778 95,000 168,000
  2003 11 201,636 188,000 238,000
 5. RX400H (3300cc)
  年份 中古車平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$
  2003 32 128,844 88,000 190,000
  2004 27 167,741 98,000 248,000
  2005 59 186,627 108,000 265,000
  2006 7 245,143 198,000 290,000
  2008 7 335,714 248,000 358,000
 6. 尋找特定的LEXUS 淩志車型?