1. MITSUBISHI 三菱 VIRAGE 中古車價格

 2. 三菱 VIRAGE 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2003 73,111 28,000 98,000 18
  2004 70,333 20,000 128,000 15
  2005 83,563 28,000 158,000 16
  2006 75,692 60,000 98,000 13