1. 2008 MITSUBISHI 三菱 COLT 1.5 中古車價格

  2008 MITSUBISHI COLT 1.5

  網上放售平均價 NTD$98,000

  最低價: $98,000

  最高價: $98,000

  預計TRADE-IN車價: $78,400

 2. 找到1個用家提供的交易來源

  2008 MITSUBISHI 三菱 COLT 1.5 找到1個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $98,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343020.html 0 0