1. 2004 MAZDA 馬自達 RX8 2.6 中古車價格

  2004 MAZDA RX8 2.6

  網上放售平均價 NTD$163,000

  最低價: $163,000

  最高價: $163,000

  預計TRADE-IN車價: $130,400

 2. 找到1個用家提供的交易來源

  2004 MAZDA 馬自達 RX8 2.6 找到1個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $163,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554792.html 0 0