1. LAMBORGHINI 林寶堅尼 GALLARDO 中古車價格

  2008 LAMBORGHINI GALLARDO 網上放售平均價 NTD$3,405,000
  2008 LAMBORGHINI GALLARDO
  網上放售平均價 NTD$3,405,000
 2. 林寶堅尼 GALLARDO 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2008 3,405,000 3,300,000 3,580,000 6