1. 2008 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2008 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$438,000

  最低價: $438,000

  最高價: $438,000

  預計TRADE-IN車價: $350,400

 2. 找到1個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 525I 找到1個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $438,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369820.html 0 0