YAMAHA 躍馬 二手車價格

 1. 正在尋找香港YAMAHA躍馬二手車的估價嗎?歡迎使用免費的328car二手車價格數據庫找出汽車型號的二手車價值,汽車型號包括 4V · FZ6 · MAJESTY YP250 · MAJESTY YP400

 2. 下載 328car HK
 1. 4V (125cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 15 9,460 5,500 17,000
  2009 16 9,231 4,800 16,500
  2010 7 20,577 7,000 88,888
  2011 19 12,747 8,000 20,000
  2013 14 14,036 5,000 33,800
 2. FZ6 (600cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2007 9 25,400 14,000 32,000
  2008 15 27,646 22,000 35,000
 3. MAJESTY YP250 (250cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2007 7 21,455 5,000 88,888
 4. MAJESTY YP400 (400cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2006 8 13,775 3,800 19,800
 5. 回應 @stanley28
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 6. 回應 @pakningli
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 7. 更多貼文...
 8. 尋找特定的YAMAHA 躍馬車型?
  在預算範圍內尋找YAMAHA 躍馬二手車?