AUDI 奧迪 二手車價格

 1. 正在尋找香港AUDI奧迪二手車的估價嗎?歡迎使用免費的328car二手車價格數據庫找出汽車型號的二手車價值,汽車型號包括 A1 1.4T · A3 1.4T · A3 1.8T · A3 2.0T · A4 1.8T · A4 1.8T AVANT · A4 2.0T · A4 2.0T QUATTRO · A5 2.0T · A5 2.0T CABRIOLET · A6 1.8T · A6 2.0T · A6 2.8 · A7 3.0T · Q3 1.4T · Q3 2.0T · Q5 2.0T · Q5 3.2 · Q7 2.0T · Q7 3.0 TDI · Q7 3.0T · Q7 3.6 · RS3 2.5T · RS4 4.2 · RS6 4.0T · RSQ3 · S3 2.0T · S4 3.0T · S5 4.2 · S6 4.0T · SQ5 · TT 2.0T COUPE · TT RS

 2. 2009 AUDI Q5 3.2

  二手車平均價 HKD$45,250

  2009 AUDI Q5 3.2 二手車平均價 HKD$45,250
 3. 下載 328car HK
 1. A1 1.4T (1390cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 6 32,314 18,000 45,000
  2011 45 32,126 18,000 48,000
  2012 37 36,121 20,000 48,000
 2. A3 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2009 7 25,543 15,000 38,000
  2013 24 58,592 34,000 88,000
  2014 22 60,818 47,000 75,000
 3. A3 2.0T (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2020 9 194,422 173,000 238,000
 4. A4 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 9 23,844 17,800 33,000
  2011 7 34,114 27,000 55,000
  2012 27 39,870 24,700 55,000
  2013 39 46,964 32,000 68,000
  2014 10 58,689 40,000 82,000
 5. A4 1.8T AVANT (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 7 20,943 18,000 29,000
  2010 6 23,600 20,000 26,800
  2012 8 41,875 29,000 50,000
  2013 7 53,000 48,000 68,000
 6. A4 2.0T QUATTRO (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 11 34,982 22,000 60,000
  2011 11 59,273 28,000 328,000
  2016 8 179,375 120,000 218,000
 7. A5 2.0T CAB (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2009 6 69,317 25,000 239,900
  2010 6 49,800 28,000 70,000
  2011 14 46,614 20,000 69,800
 8. A6 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 16 86,675 60,000 108,000
  2016 28 97,556 68,000 138,000
  2017 12 147,658 115,000 188,000
 9. A6 2.8 (2800cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2011 22 35,636 20,000 48,000
  2012 19 45,684 22,000 83,000
  2013 10 49,780 28,000 80,000
  2014 6 62,633 38,800 88,000
 10. A7 3.0T (2995cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2011 20 64,150 39,000 93,000
  2012 8 84,975 58,000 99,000
 11. Q5 3.2 (3197cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2009 10 45,250 36,500 68,000
 12. Q7 2.0T (1991cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 10 199,400 150,000 248,000
  2016 18 244,511 188,000 290,000
  2017 23 261,174 168,000 498,000
  2018 11 343,727 228,000 458,000
 13. Q7 3.6 (3600cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 7 30,814 18,800 48,000
 14. RS3 2.5T (2480cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2012 13 130,615 108,000 148,000
  2015 20 312,500 240,000 360,000
  2017 8 426,375 378,000 488,000
  2018 27 471,111 325,000 558,000
 15. RS4 4.2 (4200cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2007 7 363,286 288,000 398,000
  2013 14 291,357 198,000 358,000
 16. RS6 4.0T (3993cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 16 490,313 190,000 578,000
  2020 11 1,708,545 1,580,000 1,880,000
 17. RSQ3 (2480cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 15 180,133 128,000 280,000
  2020 6 668,333 530,000 798,000
 18. S3 2.0T (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 95 163,018 98,000 228,000
  2015 13 178,708 130,000 248,000
  2017 9 259,222 223,000 298,000
  2019 8 273,000 228,000 298,000
  2021 20 434,950 385,000 488,000
 19. S5 4.2 (4200cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 19 48,968 22,000 98,000
  2009 10 46,480 18,000 55,800
  2010 14 80,264 24,800 168,000
  2011 17 81,294 39,000 180,000
 20. S6 4.0T (3993cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2013 33 188,178 138,000 238,000
  2014 25 193,960 108,000 248,000
 21. SQ5 (2979cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 32 127,500 88,000 168,000
 22. TT 2.0T COUPE (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2007 24 62,608 27,800 428,182
  2008 14 51,457 34,800 100,000
  2010 7 59,571 18,000 69,000
  2015 11 243,909 178,000 320,000
 23. TT RS (2480cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2019 7 730,857 688,000 828,000
 24. 回應 @li1234
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 25. 上載中...
  上載圖片
  發佈
 26. 上載中...
  上載圖片
  發佈
 27. 更多貼文...
 28. 尋找特定的AUDI 奧迪車型?