AUDI 奧迪 二手車價格

 1. 正在尋找香港AUDI奧迪二手車的估價嗎?歡迎使用免費的328car二手車價格數據庫找出汽車型號的二手車價值,汽車型號包括 A1 1.4T · A3 1.4T · A3 1.8T · A3 2.0T · A4 1.8T · A4 1.8T AVANT · A4 2.0T · A4 2.0T QUATTRO · A5 2.0T · A5 2.0T CABRIOLET · A6 1.8T · A6 2.0T · A6 2.8 · A7 3.0T · Q3 1.4T · Q3 2.0T · Q5 2.0T · Q7 2.0T · Q7 3.0 TDI · Q7 3.0T · RS3 2.5T · RS4 4.2 · RS6 4.0T · RSQ3 · S3 2.0T · S4 3.0T · S5 4.2 · S6 4.0T · SQ5 · TT 1.8T · TT 2.0T COUPE · TT RS · TT RS ROADSTER

 2. 2012 AUDI A3 1.4T

  二手車平均價 HKD$28,300

  2012 AUDI A3 1.4T 二手車平均價 HKD$28,300
 3. 下載 328car HK
 1. A1 1.4T (1390cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 10 25,650 19,500 35,000
  2011 30 25,307 16,800 36,000
  2012 29 27,578 15,000 50,000
 2. A3 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2013 12 45,750 34,000 63,000
  2014 23 49,821 28,000 68,000
 3. A3 2.0T (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2020 13 164,308 138,000 208,000
 4. A4 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2012 13 38,000 19,000 128,000
  2013 37 35,549 20,000 49,000
  2014 7 42,400 29,001 55,000
  2015 7 45,829 30,000 58,000
 5. A4 1.8T AVANT (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 7 17,286 12,000 28,000
  2013 6 35,583 25,000 45,000
 6. A4 2.0T (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2009 7 22,300 15,800 30,000
  2010 7 24,752 19,800 28,888
  2017 60 102,883 56,000 150,000
  2018 21 109,381 70,000 168,000
  2019 15 157,133 128,000 198,000
 7. A4 2.0T QUATTRO (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 6 25,083 19,500 32,000
 8. A5 2.0T CAB (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 7 38,114 15,000 60,000
  2011 11 37,745 22,800 68,000
 9. A6 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 44 60,944 39,000 88,000
  2016 30 68,350 49,000 98,000
  2017 17 110,288 70,000 138,400
 10. A6 2.0T (1991cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2012 6 27,333 15,000 38,000
  2013 28 37,914 25,800 58,000
  2014 22 43,635 26,880 98,000
  2015 18 84,434 48,000 158,000
  2019 9 226,289 150,000 368,800
 11. A6 2.8 (2800cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2011 7 36,843 18,000 58,000
  2012 7 36,057 23,800 55,000
 12. A7 3.0T (2995cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2012 6 57,500 33,000 68,000
 13. Q7 2.0T (1991cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 9 166,778 148,000 200,000
  2016 25 191,560 158,001 328,000
  2017 22 226,673 143,000 298,000
  2018 21 270,429 188,000 350,000
  2019 12 328,167 248,000 400,000
 14. RS4 4.2 (4200cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2013 6 209,648 180,000 258,000
 15. RS6 4.0T (3993cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 19 467,562 366,666 538,000
  2020 7 1,449,111 1,380,000 1,550,000
  2022 7 1,724,001 1,638,008 1,780,000
 16. RSQ3 (2480cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2021 8 569,125 498,000 658,000
 17. S3 2.0T (1984cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2013 6 96,997 79,980 118,000
  2014 62 114,916 75,000 165,000
  2017 11 201,909 160,000 250,000
  2018 15 202,207 168,000 248,000
  2021 29 355,062 258,000 408,000
 18. S4 3.0T (2995cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 11 49,527 26,000 77,000
  2013 17 131,353 95,000 158,000
  2014 28 98,736 88,000 128,000
 19. S5 4.2 (4200cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 10 34,100 13,000 68,000
  2010 12 65,567 20,000 118,000
  2011 11 65,091 20,000 128,000
 20. S6 4.0T (3993cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2013 7 137,857 88,000 228,000
 21. SQ5 (2979cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 13 91,261 49,999 188,000
  2017 13 265,600 188,000 398,000
  2018 10 341,000 248,000 428,000
 22. TT 1.8T (1798cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2012 7 60,143 46,000 98,000
  2013 13 57,662 36,000 82,000
 23. TT RS (2480cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 6 102,300 88,000 133,000
  2017 11 456,091 397,001 498,000
  2018 18 467,494 368,000 598,000
  2019 11 573,346 528,000 638,000
 24. TT RS ROADSTER (2480cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2017 6 530,150 428,900 638,000
 25. 回應 @raymond18
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 26. 回應 @johnmy123
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 27. 回應 @johnmy123
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 28. 更多貼文...
 29. 尋找特定的AUDI 奧迪車型?