TESLA 特斯拉 二手車價格

 1. 正在尋找香港TESLA特斯拉二手車的估價嗎?歡迎使用免費的328car二手車價格數據庫找出汽車型號的二手車價值,汽車型號包括 MODEL 3 · MODEL 3 PERFORMANCE · MODEL S 60 · MODEL S 70 · MODEL S 70D · MODEL S 75D · MODEL S 85 · MODEL S 85D · MODEL S 90D · MODEL S P100D · MODEL S P85D · MODEL S P90D · MODEL X 60D · MODEL X 75D · MODEL X 90D · MODEL X P100D · MODEL X P90D · MODEL Y

 2. 2014 TESLA MODEL S 85

  二手車平均價 HKD$229,788

  2014 TESLA MODEL S 85 二手車平均價 HKD$229,788
 3. 下載 328car HK
 1. MODEL 3 (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2019 44 268,841 229,000 338,000
  2020 66 304,527 250,000 368,000
  2021 76 342,327 280,000 400,000
 2. MODEL 3 PERFORMANCE (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2019 11 356,000 318,000 420,000
  2020 12 383,333 350,000 430,000
  2021 9 429,778 410,000 480,000
 3. MODEL S 60 (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 22 190,636 149,999 238,000
  2015 17 211,471 180,000 248,000
  2016 16 281,063 200,000 360,000
  2017 30 286,300 182,000 350,000
 4. MODEL S 70 (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 14 229,264 180,000 295,200
  2016 56 249,471 183,000 350,000
 5. MODEL S 70D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 83 239,140 140,000 300,000
  2016 57 270,754 208,000 350,000
 6. MODEL S 75D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2016 16 321,688 263,000 480,000
  2017 11 338,636 245,000 458,000
 7. MODEL S 85 (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2014 104 229,788 150,000 298,000
  2015 84 236,668 180,000 300,000
 8. MODEL S 85D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 41 269,644 198,000 378,000
  2016 31 274,742 188,000 368,000
 9. MODEL S 90D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2016 55 326,580 220,000 398,000
  2017 19 389,041 328,000 480,000
 10. MODEL S P100D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2017 11 499,182 438,000 560,000
 11. MODEL S P85D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 45 282,218 200,000 390,000
  2016 7 292,857 263,000 325,000
 12. MODEL S P90D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2015 7 318,286 298,000 328,000
  2016 24 402,833 320,000 468,000
 13. MODEL X 60D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2017 34 489,618 388,000 558,000
 14. MODEL X 75D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2016 14 529,643 485,000 600,000
  2017 61 518,525 430,000 650,000
 15. MODEL X 90D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2016 17 590,235 428,000 650,000
  2017 110 587,989 428,000 800,000
 16. MODEL X P100D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2016 10 692,600 598,000 850,000
  2017 28 707,000 458,000 928,000
 17. MODEL X P90D (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2016 7 653,714 588,000 700,000
  2017 9 609,000 500,000 698,000
 18. MODEL Y (10cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2021 32 409,898 342,600 488,800
  2022 17 444,206 388,000 492,000
 19. 回應 @house
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 20. 回應 @vc316
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 21. 上載中...
  上載圖片
  發佈
 22. 更多貼文...
 23. 尋找特定的TESLA 特斯拉車型?