1. BMW 寶馬 二手車價格

  2007 BMW 116I 網上放售平均價 HKD$65,311
  2007 BMW 116I
  網上放售平均價 HKD$65,311
 2. 下載 328car HK App
 3. 回應 @acar1
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 4. 回應 @mstse
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 5. 回應 @ecarg_2
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 6. 更多車文...
 1. 116I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $52,114 $30,000 $73,000 7 個交易來源
  2010 $63,234 $43,000 $85,000 35 個交易來源
  2011 $74,333 $57,000 $108,000 33 個交易來源
 2. 116I (F20)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $104,750 $65,000 $130,000 8 個交易來源
  2013 $121,225 $90,000 $168,000 40 個交易來源
 3. 118I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $28,429 $20,000 $38,000 7 個交易來源
  2007 $42,667 $28,000 $53,000 6 個交易來源
  2010 $63,272 $42,000 $88,000 29 個交易來源
  2011 $77,933 $60,000 $98,000 15 個交易來源
 4. 118I (F20)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2011 $108,231 $80,000 $145,000 49 個交易來源
  2012 $130,627 $95,000 $188,000 100 個交易來源
  2013 $145,403 $108,000 $180,000 65 個交易來源
  2014 $164,355 $125,000 $198,000 47 個交易來源
 5. 120I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $27,714 $23,000 $35,000 7 個交易來源
  2005 $31,950 $20,000 $48,000 32 個交易來源
  2006 $36,912 $28,000 $51,000 25 個交易來源
  2007 $50,262 $33,000 $68,088 21 個交易來源
  2008 $56,388 $42,000 $108,000 17 個交易來源
 6. 130I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $54,725 $26,000 $98,000 16 個交易來源
  2007 $55,781 $40,000 $108,000 6 個交易來源
  2010 $80,444 $68,000 $100,000 9 個交易來源
 7. 135I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2008 $125,143 $100,000 $158,000 21 個交易來源
  2012 $204,222 $168,000 $240,000 9 個交易來源
  2013 $242,925 $158,000 $300,000 28 個交易來源
  2014 $263,833 $258,000 $298,000 12 個交易來源
 8. 316I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $175,216 $138,000 $238,000 37 個交易來源
 9. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 10. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $181,085 $120,000 $238,000 46 個交易來源
  2014 $188,143 $159,000 $228,000 7 個交易來源
 11. 316TI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $20,325 $10,000 $30,000 8 個交易來源
 12. 318CI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 13. 318I (1895cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 14. 318I (1995cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $14,906 $8,000 $23,800 13 個交易來源
  2003 $13,842 $10,000 $24,800 12 個交易來源
  2004 $17,089 $10,000 $29,000 18 個交易來源
 15. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 16. 320I (1991cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $30,798 $16,000 $42,800 47 個交易來源
  2006 $36,737 $20,000 $53,000 32 個交易來源
  2007 $46,601 $27,000 $67,000 58 個交易來源
  2008 $59,526 $37,000 $89,800 38 個交易來源
  2009 $71,972 $49,000 $95,000 25 個交易來源
  2010 $86,200 $60,000 $118,000 25 個交易來源
  2011 $114,611 $108,000 $138,888 6 個交易來源
  2012 $170,459 $150,000 $188,000 15 個交易來源
  2013 $212,378 $155,000 $248,000 18 個交易來源
  2014 $238,643 $198,000 $328,000 14 個交易來源
  2015 $261,833 $235,000 $338,000 12 個交易來源
 17. 320I (2171cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2003 $19,500 $9,000 $38,000 9 個交易來源
  2004 $18,300 $10,000 $30,000 17 個交易來源
  2005 $22,900 $15,500 $28,800 9 個交易來源
 18. 320I GT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $233,415 $209,000 $249,000 19 個交易來源
  2014 $280,833 $265,000 $299,000 6 個交易來源
  2015 $297,000 $258,000 $338,000 6 個交易來源
 19. 323CI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 20. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 21. 323I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $37,104 $23,000 $49,800 61 個交易來源
  2007 $48,070 $26,000 $68,000 63 個交易來源
  2008 $59,747 $38,000 $90,000 30 個交易來源
  2009 $79,373 $42,000 $108,000 19 個交易來源
  2010 $86,059 $70,000 $110,000 34 個交易來源
  2011 $101,848 $80,000 $128,000 35 個交易來源
 22. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $72,508 $50,000 $89,800 13 個交易來源
  2008 $88,010 $68,000 $108,000 21 個交易來源
  2009 $92,750 $85,000 $115,000 8 個交易來源
  2010 $112,667 $78,000 $126,000 6 個交易來源
  2011 $146,780 $80,000 $178,000 25 個交易來源
  2012 $165,714 $145,000 $185,000 7 個交易來源
 23. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $54,543 $49,000 $60,000 7 個交易來源
  2010 $102,400 $49,000 $128,000 7 個交易來源
 24. 325CI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $34,300 $19,000 $45,000 10 個交易來源
 25. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2001 $28,633 $23,000 $38,000 6 個交易來源
  2007 $76,833 $66,000 $88,000 6 個交易來源
 26. 325I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $39,984 $13,000 $53,000 19 個交易來源
  2006 $47,392 $32,000 $68,800 26 個交易來源
  2007 $61,321 $35,000 $88,000 33 個交易來源
  2008 $72,620 $44,950 $100,000 28 個交易來源
  2009 $80,787 $45,000 $98,000 31 個交易來源
  2010 $92,500 $78,000 $120,000 18 個交易來源
 27. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $81,339 $58,000 $123,800 18 個交易來源
  2010 $127,792 $95,000 $228,000 25 個交易來源
 28. 328I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 29. 328I (F30)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $218,509 $150,000 $282,000 106 個交易來源
  2013 $254,405 $188,000 $358,000 58 個交易來源
  2014 $273,429 $220,000 $350,000 14 個交易來源
 30. 335I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $97,344 $60,000 $148,000 20 個交易來源
  2008 $106,380 $68,000 $168,000 10 個交易來源
  2011 $172,714 $125,000 $280,000 7 個交易來源
  2012 $280,176 $180,000 $358,000 17 個交易來源
 31. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $91,517 $68,000 $129,000 34 個交易來源
  2008 $115,076 $80,000 $158,000 31 個交易來源
 32. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $64,333 $55,000 $83,000 9 個交易來源
  2007 $78,733 $59,800 $115,000 24 個交易來源
  2008 $102,467 $78,000 $128,000 15 個交易來源
  2010 $195,500 $115,000 $278,000 6 個交易來源
 33. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $413,813 $328,000 $498,000 38 個交易來源
 34. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $347,857 $300,000 $418,000 14 個交易來源
 35. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 36. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 37. 520I (1997cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2011 $160,659 $138,000 $198,000 22 個交易來源
  2012 $187,636 $119,888 $280,000 108 個交易來源
  2013 $217,909 $160,000 $298,000 92 個交易來源
  2014 $274,363 $210,000 $338,000 19 個交易來源
  2015 $314,235 $275,000 $388,000 17 個交易來源
 38. 520I (2171cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $15,557 $11,000 $26,800 7 個交易來源
  2004 $28,071 $18,000 $36,000 14 個交易來源
 39. 523I (F10)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2011 $147,411 $100,000 $200,000 53 個交易來源
 40. 525I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2003 $24,621 $13,800 $52,000 24 個交易來源
  2004 $28,642 $15,000 $42,000 28 個交易來源
  2005 $30,544 $16,800 $45,000 25 個交易來源
  2006 $39,670 $25,000 $58,000 41 個交易來源
  2007 $49,630 $30,000 $72,000 57 個交易來源
  2008 $60,788 $35,000 $85,000 41 個交易來源
  2009 $83,833 $55,000 $120,000 12 個交易來源
 41. 530I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $31,782 $19,000 $50,000 23 個交易來源
  2005 $33,176 $25,000 $43,800 13 個交易來源
  2006 $42,200 $38,000 $50,000 12 個交易來源
  2007 $68,622 $39,800 $118,000 9 個交易來源
  2008 $76,250 $43,000 $100,000 8 個交易來源
 42. 535I GT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $155,889 $128,000 $208,000 9 個交易來源
 43. 550I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 44. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $151,571 $135,000 $238,000 7 個交易來源
 45. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $230,846 $105,000 $338,000 13 個交易來源
 46. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 47. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $348,042 $288,000 $399,000 12 個交易來源
  2013 $395,778 $358,000 $438,000 9 個交易來源
  2014 $454,733 $398,000 $488,000 15 個交易來源
 48. 730LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $50,667 $45,000 $56,000 6 個交易來源
  2008 $63,983 $43,000 $100,000 12 個交易來源
  2009 $123,625 $45,000 $158,000 8 個交易來源
  2010 $170,667 $100,000 $208,000 15 個交易來源
 49. 740LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 50. 750LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 51. 750LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $33,267 $26,800 $38,000 6 個交易來源
 52. I3
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $206,654 $150,000 $278,000 26 個交易來源
  2015 $213,842 $165,000 $268,000 19 個交易來源
 53. M235I COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 54. M3
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $157,299 $108,000 $238,888 23 個交易來源
  2004 $331,214 $120,000 $1,300,000 14 個交易來源
 55. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2008 $307,692 $250,000 $388,000 13 個交易來源
  2010 $384,678 $330,000 $520,000 19 個交易來源
 56. X1 sDrive18i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2011 $107,792 $78,000 $158,000 28 個交易來源
  2012 $146,063 $100,000 $190,000 24 個交易來源
 57. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $119,987 $89,000 $168,000 15 個交易來源
 58. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 59. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $28,969 $18,800 $48,000 13 個交易來源
  2006 $47,829 $38,000 $62,000 7 個交易來源
  2011 $188,062 $139,000 $268,000 37 個交易來源
  2012 $225,529 $170,000 $258,000 17 個交易來源
 60. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $36,375 $25,000 $47,000 8 個交易來源
  2007 $117,034 $72,000 $568,000 21 個交易來源
  2008 $111,242 $90,000 $148,000 24 個交易來源
  2009 $131,381 $92,000 $169,000 21 個交易來源
  2010 $161,774 $99,800 $210,000 23 個交易來源
  2011 $256,050 $175,000 $318,000 16 個交易來源
  2012 $295,444 $218,000 $368,000 18 個交易來源
  2013 $356,333 $298,000 $418,000 6 個交易來源
 61. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 62. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 63. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $469,429 $420,000 $518,000 7 個交易來源
  2014 $539,833 $458,000 $638,000 12 個交易來源
  2015 $588,800 $500,000 $668,000 10 個交易來源
 64. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2009 $167,088 $128,000 $228,000 34 個交易來源
  2010 $190,080 $140,000 $280,000 25 個交易來源
  2011 $218,111 $168,000 $280,000 9 個交易來源
  2015 $715,859 $668,000 $768,000 17 個交易來源
 65. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 66. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1997 $25,427 $12,000 $38,000 15 個交易來源
 67. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 68. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 69. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2003 $43,208 $27,000 $88,000 12 個交易來源
  2004 $44,740 $33,000 $54,000 10 個交易來源
  2009 $162,000 $118,000 $198,000 12 個交易來源
  2010 $174,786 $125,000 $250,000 14 個交易來源
 70. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $53,257 $35,000 $79,000 7 個交易來源
  2009 $198,250 $158,000 $228,000 8 個交易來源
 71. 335I GT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 72. 528I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 73. 735LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 74. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 75. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 76. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易