1. HYUNDAI 現代 二手車價格

  2008 HYUNDAI H1 2.5 網上放售平均價 HKD$116,688
  2008 HYUNDAI H1 2.5
  網上放售平均價 HKD$116,688
 2. 下載 328car HK
 3. 回應 @hd800
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 4. 回應 @simedar
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 5. 回應 @5junwing
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 6. 更多貼文...
 1. SONATA 2.4
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 2. TRAJET
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 3. TUCSON 2.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $13,623 $9,960 $18,800 6 個交易來源
  2010 $32,693 $22,000 $47,000 15 個交易來源
  2011 $38,333 $28,000 $45,000 6 個交易來源
  2012 $46,644 $35,000 $69,000 9 個交易來源
  2013 $61,333 $45,000 $78,000 6 個交易來源
  2014 $63,556 $50,000 $80,000 9 個交易來源
  2015 $105,964 $69,500 $148,000 14 個交易來源
  2016 $165,215 $133,000 $199,800 13 個交易來源
 4. TUCSON 2.7
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 5. VELOSTER
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $44,857 $23,000 $68,000 19 個交易來源
  2013 $64,667 $39,000 $95,000 6 個交易來源
 6. VELOSTER TURBO
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 7. H1 2.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2008 $116,688 $105,000 $140,000 8 個交易來源
  2009 $120,667 $109,000 $128,000 6 個交易來源
  2010 $125,476 $109,000 $142,000 21 個交易來源
  2011 $131,475 $110,000 $158,000 48 個交易來源
  2012 $139,617 $108,000 $180,000 63 個交易來源
  2013 $135,886 $73,000 $185,000 114 個交易來源
  2014 $94,619 $50,000 $138,000 145 個交易來源
  2015 $109,076 $68,000 $155,000 77 個交易來源
  2016 $128,405 $65,000 $168,000 37 個交易來源
 8. ATOS
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 9. COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 10. ELANTRA
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 11. GETZ
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 12. H100 2.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 13. i30 SX
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 14. MATRIX
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 15. SANTA FE 2.2
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 16. SANTA FE 2.7
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易