SUBARU 富士 二手車價格

 1. 正在尋找香港SUBARU富士二手車的估價嗎?歡迎使用免費的328car二手車價格數據庫找出汽車型號的二手車價值,汽車型號包括 FORESTER 2.0 · IMPREZA 2.5 · IMPREZA SGT · IMPREZA WRX · IMPREZA WRX STI · LEGACY 2.0 · LEGACY 2.5 · R2 · XV 2.0I

 2. 2008 SUBARU R2

  二手車平均價 HKD$13,664

  2008 SUBARU R2 二手車平均價 HKD$13,664
 3. 下載 328car HK
 1. IMPREZA 2.5 (2500cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 13 116,607 68,000 208,888
 2. IMPREZA SGT (1994cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 8 51,000 23,000 88,000
 3. IMPREZA WRX (2000cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2003 7 80,428 48,000 99,999
 4. LEGACY 2.0 (2000cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2002 6 69,800 60,000 85,000
  2007 10 56,040 16,800 128,000
  2008 8 36,875 18,000 88,000
 5. LEGACY 2.5 (2500cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2010 6 56,200 48,000 63,800
 6. R2 (660cc)
  年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
  2008 14 13,664 7,000 35,000
 7. 回應 @wkleung
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 8. 回應 @android
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 9. 回應 @siujen
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 10. 更多貼文...
 11. 尋找特定的SUBARU 富士車型?