1. TOYOTA 豐田 WISH 2.0 二手車價格

  2007 TOYOTA WISH 2.0 網上放售平均價 HKD$35,500
  2007 TOYOTA WISH 2.0
  網上放售平均價 HKD$35,500
 2. 豐田 WISH 2.0 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2003 20,565 10,000 32,000 17
  2004 20,547 11,000 30,000 17
  2005 24,000 19,000 37,000 6
  2007 35,500 28,000 47,000 8
  2010 67,413 53,888 80,000 7