1. TOYOTA 豐田 WISH 2.0 二手車價格

  2003 TOYOTA WISH 2.0 網上放售平均價 HKD$16,532
  2003 TOYOTA WISH 2.0
  網上放售平均價 HKD$16,532
 2. 豐田 WISH 2.0 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2003 16,538 11,000 25,000 21
  2004 17,119 12,000 23,000 26
  2005 23,024 8,000 32,888 12
  2006 27,042 15,000 100,000 21
  2009 50,200 39,800 68,000 9
  2010 54,914 38,000 68,000 14