1. TOYOTA 豐田 ECHO 二手車價格

  2000 TOYOTA ECHO 網上放售平均價 HKD$12,126
  2000 TOYOTA ECHO
  網上放售平均價 HKD$12,126
 2. 豐田 ECHO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1999 14,527 7,000 85,000 18
  2000 12,411 7,000 20,000 18
  2001 11,323 5,500 18,000 30
  2002 12,247 5,500 22,800 15
  2003 16,667 10,000 31,000 9