1. TOYOTA 豐田 ECHO 二手車價格

  2000 TOYOTA ECHO 網上放售平均價 HKD$12,437
  2000 TOYOTA ECHO
  網上放售平均價 HKD$12,437
 2. 豐田 ECHO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1999 15,533 11,000 35,000 18
  2000 12,452 8,000 18,000 31
  2001 14,209 8,000 18,800 33
  2002 12,810 7,500 18,000 31
  2003 28,483 8,000 150,000 12
  2004 19,843 14,000 35,000 14