1. TOYOTA 豐田 ALTEZZA 二手車價格

  1998 TOYOTA ALTEZZA 網上放售平均價 HKD$21,447
  1998 TOYOTA ALTEZZA
  網上放售平均價 HKD$21,447
 2. 豐田 ALTEZZA 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1998 21,447 10,000 38,000 18
  1999 23,937 13,000 35,000 38
  2000 23,700 9,009 45,000 22