1. SUBARU 富士 LEGACY 2.0 二手車價格

  2002 SUBARU LEGACY 2.0 網上放售平均價 HKD$31,500
  2002 SUBARU LEGACY 2.0
  網上放售平均價 HKD$31,500
 2. 富士 LEGACY 2.0 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2002 31,833 15,000 38,000 6
  2006 19,511 9,000 29,000 9
  2008 31,186 19,500 48,000 7