1. SUBARU 富士 LEGACY 2.0 二手車價格

  2002 SUBARU LEGACY 2.0 網上放售平均價 HKD$37,680
  2002 SUBARU LEGACY 2.0
  網上放售平均價 HKD$37,680
 2. 富士 LEGACY 2.0 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2002 37,680 15,000 58,000 10
  2007 43,433 28,000 69,000 6
  2008 38,750 19,500 65,000 10