1. LAMBORGHINI 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格

  2005 LAMBORGHINI GALLARDO 網上放售平均價 HKD$714,154
  2005 LAMBORGHINI GALLARDO
  網上放售平均價 HKD$714,154
 2. 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2004 620,571 480,000 938,000 7
  2005 607,500 530,000 820,000 8
  2007 1,018,400 798,000 1,180,000 10
  2008 1,047,797 788,888 1,250,000 7