1. LAMBORGHINI 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格

  2004 LAMBORGHINI GALLARDO 網上放售平均價 HKD$540,857
  2004 LAMBORGHINI GALLARDO
  網上放售平均價 HKD$540,857
 2. 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2004 540,857 458,000 920,000 7
  2007 1,051,667 890,000 1,180,000 6