1. LAMBORGHINI 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格

  2008 LAMBORGHINI GALLARDO 網上放售平均價 HKD$1,139,667
  2008 LAMBORGHINI GALLARDO
  網上放售平均價 HKD$1,139,667
 2. 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2004 452,111 398,000 568,000 9
  2006 595,467 438,000 1,080,000 6