1. LAMBORGHINI 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格

  2005 LAMBORGHINI GALLARDO 網上放售平均價 HKD$773,333
  2005 LAMBORGHINI GALLARDO
  網上放售平均價 HKD$773,333
 2. 林寶堅尼 GALLARDO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2004 624,000 480,000 938,000 6
  2007 1,066,667 980,000 1,180,000 6