1. BMW 寶馬 二手車價格

  2000 BMW 318CI 網上放售平均價 HKD$14,889
  2000 BMW 318CI
  網上放售平均價 HKD$14,889
 2. 下載 328car HK
 3. 回應 @alanyip
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 4. 上載中...
  上載圖片
  發佈
 5. 回應 @johnkwan3
  上載中...
  上載圖片
  發佈
 6. 更多車文...
 1. 116I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $61,221 $43,500 $78,000 19 個交易來源
  2008 $76,246 $42,000 $113,000 13 個交易來源
  2010 $85,019 $63,000 $118,000 52 個交易來源
  2011 $101,975 $79,000 $135,000 48 個交易來源

  116I 每年平均折舊額由 2011 至 2007: HKD$10,188

 2. 116I (F20)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $151,429 $105,000 $188,000 14 個交易來源
  2013 $157,041 $120,000 $188,000 58 個交易來源

  116I (F20) 每年平均折舊額由 2013 至 2012: HKD$5,613

 3. 118I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $48,369 $33,800 $70,000 13 個交易來源
  2006 $62,373 $44,800 $98,000 15 個交易來源
  2007 $67,467 $52,000 $85,000 6 個交易來源
  2010 $98,970 $78,000 $138,000 47 個交易來源
  2011 $106,417 $70,000 $158,000 24 個交易來源

  118I 每年平均折舊額由 2011 至 2005: HKD$9,675

 4. 118I (F20)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2011 $153,825 $125,000 $198,000 57 個交易來源
  2012 $165,138 $108,000 $218,000 132 個交易來源
  2013 $183,808 $138,000 $259,000 64 個交易來源
  2014 $213,240 $168,000 $258,000 42 個交易來源

  118I (F20) 每年平均折舊額由 2014 至 2011: HKD$19,805

 5. 120I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $39,881 $23,000 $58,888 19 個交易來源
  2005 $46,936 $28,000 $68,000 42 個交易來源
  2006 $52,238 $35,000 $76,000 39 個交易來源
  2007 $67,197 $30,000 $100,000 30 個交易來源
  2008 $78,442 $45,000 $108,000 36 個交易來源
  2009 $93,692 $63,000 $129,890 14 個交易來源
  2010 $132,867 $93,000 $210,000 15 個交易來源

  120I 每年平均折舊額由 2010 至 2004: HKD$15,498

 6. 130I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $83,189 $54,800 $133,000 19 個交易來源
  2010 $119,353 $90,000 $158,000 30 個交易來源
  2011 $119,333 $78,000 $148,000 6 個交易來源

  130I 每年平均折舊額由 2011 至 2006: HKD$7,233

 7. 135I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2008 $174,079 $128,000 $248,000 24 個交易來源
  2012 $284,778 $200,000 $350,000 9 個交易來源
  2013 $330,167 $260,000 $428,000 18 個交易來源

  135I 每年平均折舊額由 2013 至 2008: HKD$31,218

 8. 316I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $215,633 $168,000 $250,000 6 個交易來源
 9. 316I M SPORT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 10. 316I SPORT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $237,833 $188,000 $288,000 18 個交易來源
  2014 $237,000 $220,000 $258,000 6 個交易來源

  316I SPORT 每年平均折舊額由 2014 至 2013: HKD$833

 11. 316TI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $17,073 $9,000 $28,000 11 個交易來源
 12. 318CI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2000 $14,889 $10,000 $22,000 9 個交易來源
  2001 $17,833 $8,000 $28,000 6 個交易來源

  318CI 每年平均折舊額由 2001 至 2000: HKD$2,944

 13. 318I (1895cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1998 $13,635 $8,000 $21,000 8 個交易來源
  1999 $12,875 $7,000 $18,000 8 個交易來源
  2000 $14,991 $5,800 $25,800 11 個交易來源
  2001 $17,813 $10,000 $28,000 16 個交易來源

  318I (1895cc) 每年平均折舊額由 2001 至 1998: HKD$1,646

 14. 318I (1995cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2001 $16,067 $8,800 $25,000 6 個交易來源
  2002 $17,936 $10,000 $26,800 36 個交易來源
  2003 $20,419 $12,000 $30,000 43 個交易來源
  2004 $27,704 $16,000 $40,800 51 個交易來源

  318I (1995cc) 每年平均折舊額由 2004 至 2001: HKD$3,879

 15. 318I (E36)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1993 $17,967 $8,000 $28,000 6 個交易來源
 16. 320I (1991cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2003 $24,680 $10,800 $41,000 10 個交易來源
  2004 $28,486 $19,800 $43,000 7 個交易來源
  2005 $51,248 $27,000 $73,000 129 個交易來源
  2006 $57,774 $38,000 $80,000 76 個交易來源
  2007 $73,774 $40,000 $108,000 132 個交易來源
  2008 $93,059 $56,900 $133,000 90 個交易來源
  2009 $119,852 $69,900 $168,000 57 個交易來源
  2010 $142,198 $98,000 $198,000 68 個交易來源
  2011 $167,185 $119,000 $199,000 27 個交易來源
  2012 $229,750 $200,000 $280,000 16 個交易來源
  2013 $267,810 $198,000 $350,000 38 個交易來源
  2014 $297,556 $168,000 $558,000 9 個交易來源
  2015 $294,100 $278,000 $319,000 9 個交易來源

  320I (1991cc) 每年平均折舊額由 2015 至 2003: HKD$22,740

 17. 320I (2171cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2001 $16,507 $10,000 $29,800 15 個交易來源
  2002 $17,187 $8,000 $32,000 15 個交易來源
  2003 $20,900 $12,000 $29,800 33 個交易來源
  2004 $26,496 $14,000 $41,000 28 個交易來源
  2005 $33,262 $25,000 $52,000 24 個交易來源

  320I (2171cc) 每年平均折舊額由 2005 至 2001: HKD$4,189

 18. 320I GT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $272,818 $218,000 $350,000 11 個交易來源
  2014 $338,656 $280,000 $385,000 9 個交易來源

  320I GT 每年平均折舊額由 2014 至 2013: HKD$65,837

 19. 323CI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2000 $23,053 $10,000 $40,000 15 個交易來源
 20. 323CI CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $160,333 $148,000 $175,000 6 個交易來源
 21. 323I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1999 $14,859 $8,000 $24,000 17 個交易來源
  2000 $16,300 $8,000 $28,000 20 個交易來源
  2006 $62,791 $44,800 $88,000 120 個交易來源
  2007 $75,161 $43,000 $108,888 123 個交易來源
  2008 $100,567 $63,000 $143,000 60 個交易來源
  2009 $129,883 $86,000 $179,000 41 個交易來源
  2010 $148,725 $98,000 $198,000 40 個交易來源
  2011 $161,015 $118,000 $228,000 55 個交易來源

  323I 每年平均折舊額由 2011 至 1999: HKD$12,180

 22. 323I CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2000 $32,975 $18,000 $55,000 8 個交易來源
  2007 $132,928 $90,000 $198,000 29 個交易來源
  2008 $137,605 $86,000 $199,000 74 個交易來源
  2009 $150,138 $108,000 $188,000 29 個交易來源
  2010 $198,158 $140,000 $278,000 19 個交易來源
  2011 $245,350 $172,000 $308,000 30 個交易來源
  2012 $220,000 $198,000 $255,000 7 個交易來源

  323I CONV 每年平均折舊額由 2012 至 2000: HKD$17,698

 23. 323I TOURING
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $73,417 $59,000 $115,000 12 個交易來源
  2007 $80,800 $58,000 $110,000 23 個交易來源
  2009 $126,818 $108,000 $168,000 11 個交易來源
  2010 $157,130 $110,000 $198,000 23 個交易來源
  2011 $166,000 $128,000 $188,000 6 個交易來源

  323I TOURING 每年平均折舊額由 2011 至 2006: HKD$18,517

 24. 325CI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2000 $19,225 $15,800 $25,000 8 個交易來源
  2001 $20,149 $10,000 $30,000 12 個交易來源
  2002 $24,286 $19,000 $35,000 7 個交易來源
  2003 $33,353 $10,000 $78,000 15 個交易來源
  2004 $37,867 $23,000 $45,000 9 個交易來源
  2005 $120,978 $33,000 $700,000 9 個交易來源

  325CI 每年平均折舊額由 2005 至 2000: HKD$20,351

 25. 325CI CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2001 $35,500 $19,999 $50,000 10 個交易來源
  2003 $53,244 $37,000 $88,888 11 個交易來源
  2004 $47,000 $35,000 $75,000 6 個交易來源
  2010 $195,500 $150,000 $238,000 8 個交易來源

  325CI CONV 每年平均折舊額由 2010 至 2001: HKD$17,778

 26. 325I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $60,638 $45,000 $81,000 26 個交易來源
  2006 $74,766 $46,000 $105,000 50 個交易來源
  2007 $99,657 $59,880 $138,000 42 個交易來源
  2008 $118,509 $79,000 $178,000 53 個交易來源
  2009 $139,379 $95,000 $168,888 39 個交易來源
  2010 $156,919 $128,000 $208,000 37 個交易來源

  325I 每年平均折舊額由 2010 至 2005: HKD$19,256

 27. 325I CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $147,032 $108,000 $188,000 25 個交易來源
  2010 $191,852 $158,000 $268,000 30 個交易來源

  325I CONV 每年平均折舊額由 2010 至 2007: HKD$14,940

 28. 328I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1997 $24,711 $9,500 $55,000 9 個交易來源
  1998 $14,175 $8,000 $28,000 16 個交易來源
  2000 $10,467 $8,500 $16,000 6 個交易來源

  328I 每年平均折舊額由 2000 至 1997: HKD$4,748

 29. 328I (F30)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $274,064 $180,000 $388,000 161 個交易來源
  2013 $319,493 $255,000 $428,000 74 個交易來源
  2014 $381,333 $298,000 $478,000 9 個交易來源

  328I (F30) 每年平均折舊額由 2014 至 2012: HKD$53,635

 30. 335I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $109,989 $78,000 $188,000 9 個交易來源
  2007 $136,271 $93,800 $200,000 45 個交易來源
  2008 $152,704 $100,000 $268,000 27 個交易來源
  2010 $205,000 $150,000 $250,000 8 個交易來源
  2011 $287,069 $225,000 $399,900 10 個交易來源
  2012 $373,000 $260,000 $468,000 19 個交易來源
  2013 $426,250 $328,000 $498,000 8 個交易來源

  335I 每年平均折舊額由 2013 至 2006: HKD$45,180

 31. 335I CONV
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $147,382 $88,000 $218,000 106 個交易來源
  2008 $170,979 $100,000 $248,000 48 個交易來源
  2009 $193,464 $138,000 $288,000 17 個交易來源
  2010 $250,317 $180,000 $319,900 6 個交易來源
  2011 $260,692 $150,000 $368,000 13 個交易來源

  335I CONV 每年平均折舊額由 2011 至 2007: HKD$28,328

 32. 335I COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2006 $107,884 $78,000 $133,000 19 個交易來源
  2007 $122,330 $78,000 $150,000 44 個交易來源
  2008 $153,116 $100,000 $245,000 25 個交易來源
  2009 $178,429 $127,000 $250,000 7 個交易來源
  2011 $248,815 $238,000 $278,000 6 個交易來源

  335I COUPE 每年平均折舊額由 2011 至 2006: HKD$28,186

 33. 335I GT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 34. 428I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $500,416 $450,000 $585,000 19 個交易來源
 35. 428I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $453,987 $399,000 $489,900 8 個交易來源
 36. 435I M SPORT CABRIO
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 37. 435I M SPORT COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 38. 520I (1997cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $42,267 $25,000 $73,800 9 個交易來源
  2011 $214,500 $175,000 $288,000 36 個交易來源
  2012 $249,757 $180,000 $345,000 131 個交易來源
  2013 $294,783 $239,000 $388,000 108 個交易來源
  2014 $343,546 $308,000 $408,000 37 個交易來源
  2015 $421,714 $369,000 $600,000 7 個交易來源

  520I (1997cc) 每年平均折舊額由 2015 至 2004: HKD$34,495

 39. 520I (2171cc)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $15,662 $7,800 $23,000 16 個交易來源
  2003 $49,000 $18,000 $88,000 9 個交易來源
  2004 $45,642 $25,000 $99,999 24 個交易來源

  520I (2171cc) 每年平均折舊額由 2004 至 2002: HKD$16,669

 40. 523I (F10)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2011 $200,215 $148,000 $290,000 55 個交易來源
 41. 525I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2001 $13,233 $9,800 $20,000 6 個交易來源
  2002 $16,777 $10,000 $33,000 13 個交易來源
  2003 $24,434 $14,800 $35,000 41 個交易來源
  2004 $42,178 $25,000 $60,000 73 個交易來源
  2005 $50,280 $28,000 $70,000 82 個交易來源
  2006 $60,068 $35,000 $88,000 68 個交易來源
  2007 $85,584 $58,000 $115,000 89 個交易來源
  2008 $99,642 $70,000 $148,000 48 個交易來源
  2009 $119,418 $85,000 $168,000 45 個交易來源

  525I 每年平均折舊額由 2009 至 2001: HKD$13,273

 42. 528I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 43. 530I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2003 $37,886 $25,000 $60,000 21 個交易來源
  2004 $45,788 $26,000 $72,000 26 個交易來源
  2005 $48,164 $38,000 $62,000 22 個交易來源
  2006 $65,500 $40,000 $98,000 14 個交易來源
  2007 $98,569 $68,000 $158,000 13 個交易來源
  2008 $104,846 $85,000 $150,000 13 個交易來源

  530I 每年平均折舊額由 2008 至 2003: HKD$13,392

 44. 535I GT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $249,738 $188,000 $288,000 8 個交易來源
  2013 $380,650 $338,000 $419,900 6 個交易來源

  535I GT 每年平均折舊額由 2013 至 2010: HKD$43,638

 45. 550I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 46. 550I GT(F10)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 47. 550I (F10)
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 48. 640I COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 49. 640I GRAN COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2012 $522,846 $378,000 $660,000 13 個交易來源
  2013 $570,333 $518,000 $690,000 6 個交易來源

  640I GRAN COUPE 每年平均折舊額由 2013 至 2012: HKD$47,487

 50. 730LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $82,953 $55,000 $148,000 15 個交易來源
  2008 $112,846 $65,000 $168,000 13 個交易來源
  2009 $155,786 $50,000 $250,000 14 個交易來源
  2010 $205,500 $173,000 $268,000 6 個交易來源

  730LI 每年平均折舊額由 2010 至 2007: HKD$40,849

 51. 735LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 52. 740LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $54,444 $38,000 $98,000 9 個交易來源
  2006 $76,664 $39,800 $108,000 11 個交易來源

  740LI 每年平均折舊額由 2006 至 2005: HKD$22,219

 53. 750LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 54. 750LI
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2005 $56,500 $33,000 $168,000 12 個交易來源
 55. I3
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $306,984 $298,000 $328,000 7 個交易來源
  2015 $321,725 $298,000 $348,000 8 個交易來源

  I3 每年平均折舊額由 2015 至 2014: HKD$14,741

 56. M235I COUPE
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2014 $422,250 $350,000 $498,000 16 個交易來源
 57. M3
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $140,800 $82,000 $200,000 30 個交易來源
  2003 $306,500 $138,000 $1,000,000 6 個交易來源
  2004 $224,357 $96,000 $1,100,000 14 個交易來源
  2005 $188,333 $168,000 $215,000 6 個交易來源

  M3 每年平均折舊額由 2005 至 2002: HKD$55,233

 58. M3 DCT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2008 $372,191 $298,000 $508,000 36 個交易來源
  2009 $353,500 $298,000 $388,000 8 個交易來源
  2010 $477,563 $388,000 $598,000 30 個交易來源
  2011 $488,625 $408,000 $688,000 16 個交易來源

  M3 DCT 每年平均折舊額由 2011 至 2008: HKD$45,042

 59. X1 sDrive18i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $155,142 $120,000 $235,000 14 個交易來源
  2011 $153,056 $115,000 $198,000 50 個交易來源
  2012 $205,073 $155,000 $268,000 40 個交易來源

  X1 sDrive18i 每年平均折舊額由 2012 至 2010: HKD$26,008

 60. X1 xDrive18i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 61. X1 XDRIVE25I
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2010 $148,681 $90,000 $199,900 58 個交易來源
  2011 $155,709 $100,000 $188,000 11 個交易來源

  X1 XDRIVE25I 每年平均折舊額由 2011 至 2010: HKD$7,028

 62. X1 xDrive28i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 63. X3 2.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $50,800 $36,000 $69,000 6 個交易來源
  2005 $55,527 $34,800 $78,000 11 個交易來源
  2006 $73,325 $53,000 $88,000 8 個交易來源
  2007 $80,300 $59,000 $95,000 10 個交易來源
  2010 $172,159 $105,000 $228,000 17 個交易來源

  X3 2.5 每年平均折舊額由 2010 至 2004: HKD$20,226

 64. X3 3.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2004 $45,754 $31,000 $68,000 35 個交易來源
  2005 $50,042 $25,000 $68,000 19 個交易來源
  2006 $72,150 $49,000 $90,000 12 個交易來源
  2007 $84,917 $67,000 $100,000 12 個交易來源
  2008 $105,727 $75,000 $138,000 11 個交易來源
  2011 $256,315 $168,000 $328,000 60 個交易來源
  2012 $278,069 $200,000 $338,000 26 個交易來源

  X3 3.0 每年平均折舊額由 2012 至 2004: HKD$29,039

 65. X5 3.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2002 $27,875 $18,000 $38,000 12 個交易來源
  2003 $37,709 $23,000 $62,000 22 個交易來源
  2004 $44,288 $28,800 $70,000 17 個交易來源
  2005 $56,700 $39,000 $73,000 14 個交易來源
  2006 $56,924 $20,000 $108,000 21 個交易來源
  2007 $134,653 $80,000 $198,000 80 個交易來源
  2008 $152,403 $85,000 $225,000 96 個交易來源
  2009 $172,488 $128,000 $238,000 44 個交易來源
  2010 $212,547 $158,000 $308,000 49 個交易來源
  2011 $304,743 $218,000 $393,000 35 個交易來源
  2012 $399,145 $320,000 $458,000 20 個交易來源
  2013 $436,625 $365,000 $548,000 16 個交易來源
  2014 $609,000 $550,000 $768,000 6 個交易來源

  X5 3.0 每年平均折舊額由 2014 至 2002: HKD$48,427

 66. X5 4.4
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 67. X5 4.8
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $124,718 $88,000 $193,000 11 個交易來源
  2008 $119,182 $88,000 $179,000 11 個交易來源

  X5 4.8 每年平均折舊額由 2008 至 2007: HKD$5,536

 68. X5 XDRIVE30D
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2013 $541,772 $478,000 $629,900 18 個交易來源
  2014 $604,973 $498,000 $688,000 26 個交易來源

  X5 XDRIVE30D 每年平均折舊額由 2014 至 2013: HKD$63,201

 69. X5 XDRIVE30D M SPORT
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 70. X6 xDrive35i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2008 $222,875 $148,000 $298,000 8 個交易來源
  2009 $242,035 $165,000 $298,000 25 個交易來源
  2010 $290,490 $220,000 $360,000 20 個交易來源
  2011 $336,393 $278,000 $428,000 15 個交易來源
  2012 $463,483 $338,000 $600,000 12 個交易來源
  2015 $757,500 $678,000 $780,000 6 個交易來源

  X6 xDrive35i 每年平均折舊額由 2015 至 2008: HKD$76,375

 71. X6 xDrive50i
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2009 $273,000 $226,000 $328,000 6 個交易來源
  2010 $655,333 $550,000 $868,000 6 個交易來源

  X6 xDrive50i 每年平均折舊額由 2010 至 2009: HKD$382,333

 72. Z3 1.9
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1997 $20,616 $6,000 $38,000 31 個交易來源
 73. Z3 2.2
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
 74. Z3 2.8
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  1997 $26,380 $10,000 $42,000 10 個交易來源
  1998 $27,914 $17,000 $39,000 7 個交易來源

  Z3 2.8 每年平均折舊額由 1998 至 1997: HKD$1,534

 75. Z4 2.5
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2003 $60,859 $39,000 $108,000 17 個交易來源
  2004 $52,125 $20,000 $68,000 8 個交易來源
  2005 $59,857 $53,000 $70,000 7 個交易來源
  2009 $183,000 $158,000 $220,000 14 個交易來源
  2010 $212,670 $168,000 $280,000 34 個交易來源

  Z4 2.5 每年平均折舊額由 2010 至 2003: HKD$22,935

 76. Z4 3.0
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 網上交易
  2007 $153,000 $103,000 $238,000 8 個交易來源
  2009 $244,286 $178,000 $380,000 21 個交易來源
  2010 $245,889 $208,000 $285,000 9 個交易來源

  Z4 3.0 每年平均折舊額由 2010 至 2007: HKD$30,963

 • 統計數據

  最低每年平均折舊額的型號: 316I SPORT HKD$833

  最高每年平均折舊額的型號: X6 xDrive50i HKD$382,333