1. TOYOTA VITZ USED CAR PRICES

  2005 TOYOTA VITZ Online Average Sale Price HKD$33,190
  2005 TOYOTA VITZ
  Online Average Sale Price HKD$33,190
 2. TOYOTA VITZ used car prices ※ HONG KONG
  YEAR Online Average Sale Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$ QUANTITY
  2005 33,190 20,000 46,000 21
  2011 81,549 55,000 96,000 35
  2012 88,579 68,800 118,000 24
  2013 102,255 85,000 108,000 11
  2014 132,200 108,000 158,000 8
  2015 134,000 109,000 148,000 11
  2016 128,000 128,000 128,000 6