1. MASERATI 瑪莎拉蒂 प्रयुक्त कार की कीमतें

  2009 MASERATI GRANTURISMO S ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$1,478,571
  2009 MASERATI GRANTURISMO S
  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$1,478,571
 1. GHIBLI S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2014 $1,789,865 $1,300,000 $2,180,000 37 लेन देन
  2015 $1,884,023 $1,550,000 $2,290,000 88 लेन देन
  2016 $2,066,455 $1,758,000 $2,658,000 44 लेन देन
  2018 $2,446,429 $2,350,000 $2,785,000 7 लेन देन
 2. GRANTURISMO
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2007 $1,354,909 $1,288,000 $1,380,000 11 लेन देन
  2008 $1,307,333 $1,088,000 $1,390,000 9 लेन देन
  2010 $1,648,333 $1,490,000 $1,680,000 6 लेन देन
  2015 $2,143,636 $1,950,000 $2,380,000 11 लेन देन
 3. GRANTURISMO S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2009 $1,478,571 $1,380,000 $1,680,000 7 लेन देन
  2011 $1,994,095 $1,500,000 $4,200,000 21 लेन देन
  2012 $1,942,417 $1,300,000 $2,680,000 24 लेन देन
  2013 $2,004,455 $1,580,000 $2,680,000 22 लेन देन
  2014 $2,398,800 $1,880,000 $2,880,000 10 लेन देन
  2015 $2,995,750 $2,280,000 $3,880,000 16 लेन देन
  2018 $4,166,250 $3,880,000 $5,500,000 8 लेन देन
 4. QUATTROPORTE
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2006 $661,857 $488,000 $789,000 7 लेन देन
  2007 $764,000 $650,000 $798,000 9 लेन देन
 5. 3200GT
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 6. CAMBIOCORSA
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 7. CAMBIOCORSA SPYDER
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन