1. MASERATI 瑪莎拉蒂 प्रयुक्त कार की कीमतें

  2006 MASERATI QUATTROPORTE ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$717,750
  2006 MASERATI QUATTROPORTE
  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$717,750
 1. GHIBLI S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2013 $1,630,667 $1,380,000 $1,750,000 9 लेन देन
  2014 $1,733,780 $1,300,000 $1,988,000 59 लेन देन
  2015 $1,825,748 $1,000,000 $2,250,000 103 लेन देन
  2016 $1,968,826 $1,750,000 $2,658,000 46 लेन देन
  2017 $2,427,667 $1,890,000 $2,790,000 6 लेन देन
  2018 $2,489,643 $2,350,000 $2,785,000 14 लेन देन
 2. GRANTURISMO
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2007 $1,316,706 $1,180,000 $1,380,000 17 लेन देन
  2008 $1,216,625 $1,000,000 $1,380,000 16 लेन देन
  2010 $1,547,000 $950,000 $1,680,000 10 लेन देन
  2012 $2,082,250 $1,880,000 $2,350,000 8 लेन देन
  2014 $1,986,000 $1,790,000 $2,189,000 6 लेन देन
  2015 $2,073,500 $1,802,000 $2,380,000 12 लेन देन
 3. GRANTURISMO S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2009 $1,606,222 $1,480,000 $1,780,000 9 लेन देन
  2011 $1,864,870 $1,490,000 $2,730,000 23 लेन देन
  2012 $1,731,923 $980,000 $2,480,000 26 लेन देन
  2013 $1,918,588 $1,580,000 $2,680,000 17 लेन देन
  2014 $2,190,485 $1,790,000 $3,000,000 33 लेन देन
  2015 $2,987,579 $2,280,000 $3,580,000 19 लेन देन
  2018 $3,938,286 $3,688,000 $4,380,000 7 लेन देन
 4. QUATTROPORTE
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2006 $717,750 $699,000 $789,000 8 लेन देन
  2007 $687,286 $580,000 $798,000 14 लेन देन
  2008 $796,429 $768,000 $890,000 7 लेन देन
 5. 3200GT
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 6. CAMBIOCORSA
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 7. CAMBIOCORSA SPYDER
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन