1. MASERATI 瑪莎拉蒂 प्रयुक्त कार की कीमतें

  2007 MASERATI QUATTROPORTE ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$644,571
  2007 MASERATI QUATTROPORTE
  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$644,571
 1. GHIBLI S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2013 $1,564,000 $1,380,000 $1,688,000 6 लेन देन
  2014 $1,675,559 $1,430,000 $1,988,000 59 लेन देन
  2015 $1,764,044 $1,000,000 $2,250,000 90 लेन देन
  2016 $1,976,783 $1,710,000 $2,480,000 46 लेन देन
  2017 $2,232,889 $1,720,000 $2,850,000 9 लेन देन
  2018 $2,583,692 $2,350,000 $3,780,000 13 लेन देन
 2. GRANTURISMO
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2007 $1,280,308 $968,000 $1,380,000 13 लेन देन
  2008 $1,165,037 $738,000 $1,688,000 27 लेन देन
  2010 $1,469,167 $950,000 $1,680,000 12 लेन देन
  2012 $2,021,000 $1,590,000 $2,350,000 8 लेन देन
 3. GRANTURISMO S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2009 $1,557,111 $1,298,000 $1,780,000 9 लेन देन
  2010 $1,385,000 $1,280,000 $1,550,000 8 लेन देन
  2011 $1,826,200 $1,300,000 $2,730,000 20 लेन देन
  2012 $1,578,800 $980,000 $2,480,000 25 लेन देन
  2013 $1,854,500 $1,580,000 $2,100,000 8 लेन देन
  2014 $2,171,347 $1,720,000 $3,000,000 49 लेन देन
  2015 $3,057,280 $2,280,000 $3,580,000 25 लेन देन
 4. QUATTROPORTE
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2006 $745,889 $699,000 $799,000 9 लेन देन
  2007 $644,571 $580,000 $798,000 21 लेन देन
  2008 $809,455 $775,000 $1,080,000 11 लेन देन
 5. 3200GT
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 6. CAMBIOCORSA
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 7. CAMBIOCORSA SPYDER
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन