1. MASERATI 瑪莎拉蒂 प्रयुक्त कार की कीमतें

  2007 MASERATI QUATTROPORTE ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$807,429
  2007 MASERATI QUATTROPORTE
  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$807,429
 1. GHIBLI S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2014 $1,834,976 $1,300,000 $2,350,000 42 लेन देन
  2015 $1,919,840 $1,550,000 $2,290,000 100 लेन देन
  2016 $2,159,422 $1,758,000 $2,658,000 45 लेन देन
 2. GRANTURISMO
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2007 $1,353,714 $1,288,000 $1,380,000 7 लेन देन
  2008 $1,400,857 $1,298,000 $1,498,000 7 लेन देन
  2010 $1,648,333 $1,490,000 $1,780,000 6 लेन देन
  2015 $2,163,000 $2,020,000 $2,380,000 10 लेन देन
 3. GRANTURISMO S
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2009 $1,442,714 $1,380,000 $1,680,000 14 लेन देन
  2011 $1,999,263 $1,500,000 $4,200,000 19 लेन देन
  2012 $2,018,933 $1,300,000 $2,680,000 30 लेन देन
  2013 $2,147,500 $1,580,000 $2,880,000 24 लेन देन
  2014 $2,621,778 $2,000,000 $2,888,000 9 लेन देन
  2015 $2,802,462 $2,280,000 $3,880,000 13 लेन देन
  2018 $4,261,667 $3,880,000 $5,500,000 6 लेन देन
 4. QUATTROPORTE
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
  2006 $581,063 $480,000 $789,000 16 लेन देन
  2007 $807,429 $758,000 $920,000 7 लेन देन
 5. 3200GT
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 6. CAMBIOCORSA
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन
 7. CAMBIOCORSA SPYDER
  साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ कम रेंज NTD$ हाई रेंज NTD$ ऑनलाइन लेनदेन