1. 2014 FIAT 飛雅特 500 1.4 中古車價格

  2014 FIAT 500 1.4

  網上放售平均價 NTD$798,000

  最低價: $798,000

  最高價: $798,000

  預計TRADE-IN車價: $638,400

 2. 找到1個用家提供的交易來源

  2014 FIAT 飛雅特 500 1.4 找到1個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $798,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441171.html 0 0