1. 2012 FIAT 飛雅特 500 1.4 中古車價格

  2012 FIAT 500 1.4

  網上放售平均價 NTD$798,500

  最低價: $698,000

  最高價: $899,000

  預計TRADE-IN車價: $638,800

 2. 找到2個用家提供的交易來源

  2012 FIAT 飛雅特 500 1.4 找到2個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $698,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441204.html 0 0
  $899,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446822.html 0 0