1. 2005 BMW 寶馬 Z4 2.5 中古車價格

  2005 BMW Z4 2.5

  網上放售平均價 NTD$490,000

  最低價: $490,000

  最高價: $490,000

  預計TRADE-IN車價: $392,000

 2. 找到2個用家提供的交易來源

  2005 BMW 寶馬 Z4 2.5 找到2個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $490,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588549.html 0 0
  $490,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650135.html 0 0