1. 2010 BMW 寶馬 X5 4.4 中古車價格

  2010 BMW X5 4.4

  網上放售平均價 NTD$899,000

  最低價: $800,000

  最高價: $998,000

  預計TRADE-IN車價: $719,200

 2. 找到2個用家提供的交易來源

  2010 BMW 寶馬 X5 4.4 找到2個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $800,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639434.html 0 0
  $998,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574545.html 0 0