1. 2009 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2009 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$538,000

  最低價: $538,000

  最高價: $538,000

  預計TRADE-IN車價: $430,400

 2. 找到1個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 525I 找到1個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $538,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409372.html 0 0