1. 2011 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2011 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$758,000

  最低價: $758,000

  最高價: $758,000

  預計TRADE-IN車價: $606,400

 2. 找到2個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 335I 找到2個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $758,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511042.html 0 0
  $758,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570814.html 0 0