1. 2010 BMW 寶馬 325I 中古車價格

  2010 BMW 325I

  網上放售平均價 NTD$468,000

  最低價: $468,000

  最高價: $468,000

  預計TRADE-IN車價: $374,400

 2. 找到1個用家提供的交易來源

  2010 BMW 寶馬 325I 找到1個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $468,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397708.html 0 0