1. 2006 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN प्रयुक्त कार की कीमतें

  2006 MITSUBISHI SAVRIN

  ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$121,042

  कम रेंज: $68,000

  हाई रेंज: $198,000

  लक्ष्य मूल्य व्यापार में: $96,833

 2. FOUND 24 USER PROVIDED TRANSACTIONS

  2006 MITSUBISHI 三菱 SAVRIN FOUND 24 USER PROVIDED TRANSACTIONS
  ऑनलाइन मूल्य NTD$ DATE (Within 1 Yr) URL Vote
  $68,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544230.html 0 0
  $78,000 2020-11-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598887.html 0 0
  $78,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714607.html 0 0
  $78,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765273.html 0 0
  $80,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2668429.html 0 0
  $80,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727014.html 0 0
  $80,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769873.html 0 0
  $98,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713465.html 0 0
  $98,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739932.html 0 0
  $115,000 2021-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667572.html 0 0
  $118,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615180.html 0 0
  $118,000 2021-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2662113.html 0 0
  $118,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718514.html 0 0
  $128,000 2020-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2486765.html 0 0
  $128,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536665.html 0 0
  $128,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653473.html 0 0
  $128,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655340.html 0 0
  $138,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548648.html 0 0
  $138,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563766.html 0 0
  $158,000 2020-12-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247859 0 0
  $168,000 2021-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2687532.html 0 0
  $188,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635054.html 0 0
  $198,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548296.html 0 0
  $198,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612182.html 0 0