1. 2009 MASERATI 瑪莎拉蒂 GRANTURISMO 중고차 가격

  2009 MASERATI GRANTURISMO 온라인 평균 판매 가격 HKD$238,333
  2009 MASERATI GRANTURISMO

  온라인 평균 판매 가격 HKD$238,333

  낮은 범위: $208,000

  높은 범위: $280,000

  목표 주가 무역에: $190,667

 2. Download 328car HK App
 3. 12사용자 제공 거래를 발견

  12사용자 제공 거래를 발견
  온라인 가격 HKD$ 날짜 (1 년 이내) URL Vote
  $208,000 2020-07-25 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=438900904&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-23 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=447305404&h_vw=y 0 0
  $228,000 2020-12-24 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=455973337&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-24 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=458278926&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-23 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=459046359&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-23 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=459089404&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-24 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=459132660&h_vw=y 0 0
  $228,000 2021-01-24 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=459143760&h_vw=y 0 0
  $240,000 2020-10-03 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=444970537&h_vw=y 0 0
  $258,000 2020-11-28 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=443494926&h_vw=y 0 0
  $278,000 2020-07-16 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=422541271&h_vw=y 0 0
  $280,000 2020-07-15 https://www.28car.com/sell_dsp.php?h_vid=438769537&h_vw=y 0 0